JEZUS NI BIL NEVTRALEN

Jezus nasproti revnim in bogatim ni bil  nevtralen. Gotovo: njegovo poslanstvo je veljalo vsem ljudem. Toda ubogi so mu bili zelo blizu. Govoril jim je drugače kot bogatim. Njegov govor je bil jasen: tukaj obetaven (»Blagor vam…«, tam svareč, grozeč (»Gorje vam…«).
Prihajajoče Božje kraljestvo ustvarja nov vrednostni red. Merila običajnega reda so premagana. Gospodje in gospostva sveta, ki se obnašajo kakor bogovi, v Božjem kraljestvu nimajo prostora.
Blagrovanje ubogih je sodba nad bogatimi in klic k spreobrnjenju. Evangelij nas spodbuja k solidarnosti z revnimi, k dejavni ljubezni do bližnjega, zavzemanju za pravične gospodarske odnose med bogatim severom in revnim jugom.

 

 

BLAGOR VAM … usmiljenim v družinskem vsakdanu

Blagri  osvetljujejo tudi družinsko življenje. Eden od njih je tudi usmiljenost. V tej besedi se skrivajo potrpežljivost, odpuščanje, nežnost, zaupanje, pripravljenost na dolgo čakanje, veliko srce.
Usmiljenost ni šibkost, kompromis med tem, kar je dobro in kar je slabo, nezdrava popustljivost. Je odločno vztrajanje pri postavljenih ciljih ter razumevanje in potrpežljivo prenašanje naporov, negotovosti in napak pri doseganju teh ciljev.
Usmiljenost je tudi reči ne, kadar je ne, ne da bi dopustili, da bi nas ganile prošnje ali da bi nas razorožilo in omehčalo vztrajanje.
V družini, kraju sodelovanja z Bogom Stvarnikom, je bolj kot vse drugo potrebno, da smo mu podobni. Če naj bi bili vredni imenovati se oče, mati in otroci, ne moremo shajati brez usmiljenja, saj brez usmiljenja ni ne očetovstva, ne materinstva, ne sinovstva.
»Učimo se od Boga, ki je vedno dober do vseh, nasprotno od nas, ki zmoremo biti dobri samo do nekaterih, ki so nam všeč.«

papež Frančišek