Nedelja
17. 02.

  8.00

19.00

za župljane

++ Zalašček

Ponedeljek
18. 02.

  8.00

19.00

v zahvalo

++ Mugerli

Torek
19. 02.

  8.00

19.00

v dober namen

v dober namen

Sreda
20. 02.

  8.00

19.00

zdravje,mir,dober namen

++ Miklavčič

Četrtek
21. 02.

  8.00

19.00

za zdravje duše in telesa

v dober namen

Petek
22. 02.

9.00

18.00

19.00

po namenih darovalcev

češčenje

v zahvalo

Sobota
23. 02.

  8.00

19.00

v razsvetljenje

po namenih darovalcev

Nedelja
24. 02.

  8.00

19.00

za župljane

+ starši Šuligoj

 

Nedelja
10. 02.

  8.00

19.00

za župljane

+ Franc in Ernesta Baskar

Ponedeljek
11. 02.

  8.00

19.00

zdravje,mir,dober namen

+ Katarina Šuligoj (30.dan)

Torek
12. 02.

  8.00

19.00

za razsvetljenje

+Dragica Bavcon (30.dan)

Sreda
13 02.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+ Branko Pirih

Četrtek
14. 02.

  8.00

19.00

+ starši Jelen

po namenih darovalcev

Petek
15. 02.

9.00

18.00

19.00

++ Perne
češčenje

za zdravje

Sobota
16. 02.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+Doroteja Mavri (obl.)

Nedelja
17. 02.

  8.00

19.00

za župljane

++ Zalašček

 

Nedelja
03. 02.

  8.00

11.00

za župljane

++  starši Levstek

Ponedeljek
04. 02.

  8.00

19.00

po namenu

+ Marko Žigon (30.dan)

Torek
05. 02.

  8.00

19.00

za zdravje

+Marko Maček, obl.

Sreda
06 02.

  8.00

19.00

zdravje,mir,dober namen

+ Magda Peric

Četrtek
07. 02.

  8.00

19.00

v zahvalo

Milena Kurat, Partizanska 14a (8.dan)

Petek
08. 02.

 8.00

18.00

19.00

v razsvetljenje

češčenje

za nerojene otroke in njihove starše

Sobota
09. 02.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+ Bernarda Gabrijelčič

Nedelja
10. 02.

  9.00

11.00

za župljane

+ Franc in Ernesta Baskar