Nedelja
22.10.
9.00
11.00
16.00
za župnijo
za zdravje, Gradnikovih brigad 59
po namenu darovalcev
Ponedeljek
23. 10.
19.00 + Jordan in starši Vuga in Štrukelj
Torek
24. 10.
19.00 po namenih darovalcev
Sreda
25. 10.
19.00 + Nada Simoniti

Četrtek
26. 10.

8.00
19.00
++ Plesničar
v dober namen
Petek
27. 10.
8.00
17.00
18.00
za mir
češčenjae in priložnost za spoved
+ Bojan Bolle - 30. dan
Sobota
28. 10.
19.00 + Tedeja Mraz
++ Špehonja
Nedelja
29. 10.
9.00
11.00
za župnijo
+ Dario Lesizza