Nedelja
09. 07.
09.00
11.00
++ Gruden
za župnijo
Ponedeljek
10. 07.
8.00
19.00
+ Jožef Faganel
+ Stana in Jože Ipavec
Torek
11. 07.
8.00
19.00
 zahvalo za življenje
 ćast Svetemu Duhu
Sreda
12. 07.
19.00 + Frenc in Marija Leban

Četrtek
13. 07.

19.00 + Alma Cej
Petek
14. 07..
8.00
18.00
19.00
po namenu darovalcev
češčenje in priložnost za spoved
+ Franc Borjančič - 30 dan
Sobota
15. 07..
8.00
19.00
v čast svetemu Duhu
po nemenu darovalcev
Nedelja
16 07.
9.00
11.00
za župnijo
+ Rudolf in Marija  Petrevčič
Ponedeljek
17. 07.
8.00
19.00
v zahvalo Materi Božji
++ Kavčič in Fučka
Torek
18. 07.
8.00
19.00
+po namenih darovalcev
+ Vida in Anton Jamšček
Sreda
19. 07.
8.00
19.00
za zdravje
po namenih darovlcev
Četrtek
20. 07.
8.00
19.00
za zdravje
po namenu
Petek
21. 07.
8.00
1800
19.00
po namenu darovalcev,
češčenje in prilika za spoved
zahvalo
Sobota
22. 07..
8.00
19.00
po namenu darovalcev
za žive in pokojne Rudež
Nedelja
23 07.
9.00
11.00
+ Marija Borjančič
za župnijo

 

 

 

 

Nedelja
30. 04.
3. velikonočna
09.00
11.00
19.00
za župnijo
po namenih darovalcev
++ Matičič in Škibil
Ponedeljek
01. 05.
9.00
19.00
v čast svetemu Duhu za zdravje
v zahvalo
Torek
02. 05.
8.00
19.00
v dober namen
v zahvalo svetemu Jožefu
Sreda
03. 05.
8.00
19.00
+ Angel Nemenc
++ Marcola

Četrtek
04. 05.

8.00
19.00
v čast svetemu Duhu za zdravje
po namenih darovalcev
Petek
05. 05.
8.00
8.30
17.30
19.00
v dober namen
češčenje
priložnost za spoved
+ Marija in Andrej Čermelj
Sobota
06. 05.
8.00
19.00
za duhovne poklice
+ Stenislava Ipavec
Nedelja
07. 05.
4. velikonočna
9.00
11.00
19.00
+ Jožef Vodopivec
za župnijo
+ Ivanka in Alojz Stibilj

 

 

 

 

Nedelja
19. 02.
9.00
11.00
19.00
za srečen zakon
++ starši Tomič
za župnijo
Ponedeljek
20. 02.
8.00
19.00
za mir
+ Ivan Plešnar - 30. dan
Torek
21. 02
8.00
19.00

v čast sv. Duhu za zdravje
za srečo
po maši češčenje
Sreda
22. 02.
8.00
19.00
+ Marta Oblak
+ Zlatko Rolih

Četrtek
23. 02.

8.00
19.00
za pravo odločitev
+ Zoran Kuhanja
Petek
24. 02.
8.00

17.30
19.00
v hahvalo
celodnevno češčenje
prilika za spoved
+ Jana Prion Rakuša
Sobota
25. 02.
8.00
19.00
+ duhovnik Igor Lovišček
+ duhovnik Drago Klemenčič
Nedelja
26. 02.
9.00
11.00
19.00
 za župnijo
+ Lavra Selak in njene starše
za zdravje v družini