Nedelja
27. 05.

10.00
19.00

za župnijo
+ Pavla Uršič

Ponedeljek
28. 05.

19.00 v zahvalo za zdravje v družini

 Torek
29. 05.

19.00

+ Almira Nemec

 Sreda
30. 05.

19.00

+ Marija Komjanc

Četrtek
31. 05.

10.00
18.30
19.00

+ Albin Kmet
češčenje
za župnijo

 Petek
01. 06.

19.00

+Mirko in Štefanija Murovec

 Sobota
02. 06.

19.00

po osebnem namenu

 Nedelja
03. 06.

10.00
19.00

za župnijo
+ Vojko Remiaš

 

    

Nedelja
20. 05.

10.00
19.00

za župnijo
za žive in pokojne Školaris

Ponedeljek
21. 05.

19.00 + Boris Markič

 Torek
22. 05.

19.00

+ Jurij in ++ Bratkič

 Sreda
23. 05.

19.00

v zahvalo

Četrtek
24. 05.

18.30
19.00

molitev pred Najsvetejšim
+ Vojko Remiaš

 Petek
25. 05.

7.00
18.30

v dober namen
šmarnice za otroke

 Sobota
26. 05.

19.00

za dušno in telesno zdravje

 Nedelja
27. 05.

10.00
19.00

za župnijo
v dober namen

 

    

Nedelja
13. 05.

10.00
19.00

Na Sveti Gori: za župnijo
+ Milojka Srebrnič Gyӧrfi

Ponedeljek
14. 05.

19.00 v čast sv. Jožefu - prošnja in zahvala

 Torek
15. 05.

19.00

+ Ema in Alojz Plesničar

 Sreda
16. 05.

19.00

v čast sv. Duhu

Četrtek
17. 05.

18.30
19.00

molitev pred Najsvetejšim
+ Ivana Gabrijelčič

 Petek
18. 05.

19.00

++ starši Ipavec

 Sobota
19. 05.

17.30
19.00

poročna maša
+ Franc Rijavec

 Nedelja
20. 05.

10.00
19.00

za župnijo
za žive in pokojne Školaris