Nedelja
18. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Katarina Komel in svoji

Ponedeljek
19. 03.

10.00
18.00

v čast sv. Jožefu za družine
+ Franko Kancut

 Torek
20. 03.

18.00

+ Cecilija in Slavica Kokošar

 Sreda
21. 03.

18.00

+Boris Markič

 Četrtek
22. 03.

18.00
po maši

za pokojne svojce
češčenje Najsvetejšega

 Petek
23. 03.

18.00
po maši

+ Dana in Pepi Podgornik Savina Komel
križev pot

 Sobota
24. 03.

14.00
18.00

križev pot k sveti Katarini
po osebnem namenu

 Nedelja
25. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
po osebnem namenu

 

    

Nedelja
11. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Ludvik Koršič

Ponedeljek
12. 03.

18.00

za zdravje

 Torek
13. 03.

18.00

v zahvalo ob 80-letnici

 Sreda
14. 03.

18.00

+ Jožef Gabrijelčič

 Četrtek
15. 03.

18.00
po maši

+Leopold Bucik
češčenje Najsvetejšega

 Petek
16. 03.

18.00
po maši

po osebnwem namenu
križev pot

 Sobota
17. 03.

18.00

+ Franc in Alojzija Gorjup

 Nedelja
18. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Katarina Komel in svoji

 

    

Nedelja
04. 03.

9.40
10.00
18.00

Križev pot
za župnijo
+ Kristina Tratnik - 8. dan

Ponedeljek
05. 03.

18.00

po namenu

 Torek
06. 03.

18.00

+ Milvija Janežič

 Sreda
07. 03.

18.00

+ Matija Berginc in svoji

 Četrtek
08. 03.

18.00
po maši

za duhovne poklice
češčenje Najsvetejšega

 Petek
09. 03.

18.00
po maši

+ Ivan Simčič
križev pot

 Sobota
10. 03.

18.00

+ Izidor Valentinčič

 Nedelja
11. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Ludvik Koršič