Nedelja
07. 04.

9.40
10.00
19.00
19.30

Molitev križevega pota
Skupna župnijska maša za žive in +
mol. za (in z)birmance(i)
+ Jožefa, Pavla, Zdravko Humar

Ponedeljek
08. 04.

19.30

 p.o.n.

Torek
09. 04.

19.30

+ Milojka Srebrnič Györfi

Sreda
10. 04.

19.30

+Lenčka in Tonine Brezigar

Četrtek
11. 04.

19.30

+ druž. Terčič

molitev pred Najsvetejšim

Petek
12. 04.

19.30

+ Fran in Marija Černe

Sobota
13. 04.

19.30

+ Franc in Alojzija Gorjup

Nedelja
14. 04.

9.40
10.00
19.00

19.30

križev pot
Skupna župnijska maša za žive in +
mol. za (in z)birmance(i)
+ Mario Živec in starši