Nedelja
21. 04.

10.00
19.30

za žive in + + župljane
+Boris Markič

Ponedeljek
22. 04.

10.00

19.30

Birmovalec upok. g. škof Metod
1. za starše, birmance, botre ...2.+ Angel Peršolja
+ Abramič Zora

Torek
23. 04.

19.30

+druž. Remiaš

Sreda
24. 04.

19.30

+ Boris Sivec

Četrtek
25. 04.

19.30

+Avgust Abramič
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
26. 04.

19.30

+ Jožko in Črtomir Nanut

Sobota
27. 04.

19.30

+ druž. Mavrič

Nedelja
28. 04.

10.00
19.30

Skupna župnijska za žive in + +
+Karel Bevčič