Nedelja
28. 04.

10.00
19.30

Skupna župnijska za žive in + +
+Karel Bevčič

Ponedeljek
29. 04.

19.30

+Avgust Gabrijelčič (30.dan)

Torek
30. 04.

19.30

+starši Rajmund, Helena Jug

Sreda
01. 05.

19.30

+ Zorka in Roman Nusdorfer

Četrtek
02. 05.

19.30

po namenu (A)
češčenje  Najsvetejšega

Petek
03. 05.

19.30

+Danica Živec,+starši Bandelj

Sobota
04. 05.

19.30

+ Andrej

Nedelja
05. 05.

10.00
19.00
19.30

ob 10.00 za žive in ++ iz župnije
češčenje-adoracija
+Anka Ličen r. Pavlica