Nedelja
05. 05.

10.00
19.00
19.30

ob 10.00 za žive in ++ iz župnije
češčenje-adoracija
 +Anka Ličen r. Pavlica

Ponedeljek
06. 05.

19.30

+Marija Šuligoj

Torek
07. 05.

19.30

V zahvalo za darove (R)

Sreda
08. 05.

19.30

za ++ druž. Fikfak

Četrtek
09. 05.

19.30

+Jožko in Karmen Markič
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
10. 05.

19.30

+ Zdravko Valentin Podgornik

Sobota
11. 05.

19.30

+ Marija Klanjšček obl.

Nedelja
12. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje-adoracija
+Matija Lovrić