Natisni

Nedelja
12. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje-adoracija
+Matija Lovrić

Ponedeljek
13. 05.

19.30

+ Milojka Srebrnič Györfi

Torek
14. 05.

19.30

+Ema in Alojz Plesničar

Sreda
15. 05.

19.30

za zdravje (PP)

Četrtek
16. 05.

19.30

+Angel Peršolja
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
17. 05.

19.30

v zahvalo (F)

Sobota
18. 05.

19.30

za odpuščanje in spravo

Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec