Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec

Ponedeljek
20. 05.

19.30

+ Marija Komjanc

Torek
21. 05.

19.30

+ Boris Markič

Sreda
22. 05.

19.30

za zdravje sorodnikov in znancev

Četrtek
23. 05.

19.30

+Stanislav Fon        (30.dan)

- češčenje  Najsvetejšega

Petek
24. 05.

19.30

 +Marija Bremec, Pot na D. 3

Sobota
25. 05.

19.30

++ druž. Lišter

Nedelja
26. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo in priprošnjo