Nedelja
04. 03.

9.40
10.00
18.00

Križev pot
za župnijo
+ Kristina Tratnik - 8. dan

Ponedeljek
05. 03.

18.00

po namenu

 Torek
06. 03.

18.00

+ Milvija Janežič

 Sreda
07. 03.

18.00

+ Matija Berginc in svoji

 Četrtek
08. 03.

18.00
po maši

za duhovne poklice
češčenje Najsvetejšega

 Petek
09. 03.

18.00
po maši

+ Ivan Simčič
križev pot

 Sobota
10. 03.

18.00

+ Izidor Valentinčič

 Nedelja
11. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Ludvik Koršič