Nedelja
11. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Ludvik Koršič

Ponedeljek
12. 03.

18.00

za zdravje

 Torek
13. 03.

18.00

v zahvalo ob 80-letnici

 Sreda
14. 03.

18.00

+ Jožef Gabrijelčič

 Četrtek
15. 03.

18.00
po maši

+Leopold Bucik
češčenje Najsvetejšega

 Petek
16. 03.

18.00
po maši

po osebnwem namenu
križev pot

 Sobota
17. 03.

18.00

+ Franc in Alojzija Gorjup

 Nedelja
18. 03.

9.40
10.00
18.00

križev pot
za župnijo
+ Katarina Komel in svoji