Nedelja
13. 05.

10.00
19.00

Na Sveti Gori: za župnijo
+ Milojka Srebrnič Gyӧrfi

Ponedeljek
14. 05.

19.00 v čast sv. Jožefu - prošnja in zahvala

 Torek
15. 05.

19.00

+ Ema in Alojz Plesničar

 Sreda
16. 05.

19.00

v čast sv. Duhu

Četrtek
17. 05.

18.30
19.00

molitev pred Najsvetejšim
+ Ivana Gabrijelčič

 Petek
18. 05.

19.00

++ starši Ipavec

 Sobota
19. 05.

17.30
19.00

poročna maša
+ Franc Rijavec

 Nedelja
20. 05.

10.00
19.00

za župnijo
za žive in pokojne Školaris