Nedelja
13. 05.

10.00
19.00

Na Sveti Gori: za župnijo
+ Milojka Srebrnič Gyӧrfi

Ponedeljek
14. 05.

19.00 v čast sv. Jožefu - prošnja in zahvala

 Torek
15. 05.

19.00

+ Ema in Alojz Plesničar

 Sreda
16. 05.

19.00

v čast sv. Duhu

Četrtek
17. 05.

18.30
19.00

molitev pred Najsvetejšim
+ Ivana Gabrijelčič

 Petek
18. 05.

19.00

++ starši Ipavec

 Sobota
19. 05.

17.30
19.00

poročna maša
+ Franc Rijavec

 Nedelja
20. 05.

10.00
19.00

za župnijo
za žive in pokojne Školaris

 

    

Nedelja
19. 11.

10.00

18.00

za župnijo
celodnevno češčenje 17.30 litanije in sklep
+ Ludvik Koršič

Ponedeljek
27. 11.

18.00

+ Marjan in Ida Vižin

 Torek
28. 11.

18.00

+ Andrej

 Sreda
29. 11.

18.00

+ Ignac in Helena Prinčič

 Četrtek
30. 11.

18.00

za pokojne in družine Srebrnič

 Petek
01. 12.

18.00

+ Ivan Fabčič
+ Cveto Vendramin - 8.dan

 Sobota
02. 12.

18.00

+ Dragica

 Nedelja
03. 12.

10.00
18.00

za župnijo
+ Cveto Vendramin

 

 

Nedelja
08. 01
10.00
18.00
Za župnijo
+ Roman Konjedic
Ponedeljek
09.01
 18.30  + Mirko Mladovan
 Torek
10. 01
 18.30  + Maks Vidič
 Sreda
11. 01.
  18.30  v zahvalo
 Četrtek
12. 01
  18.30  + Leopold Bucik
po maši češčenje
 Petek
13. 01
  18.30  + Jožko Markič
 Sobota
14. 01
  18.30  + Pepi in Alavica Čadež
 Nedelja
15. 01
 10.00
18.00
 Za župnijo
+ Danica Živec in ++ iz družine