Nedelja
23. 09.

10.00
19.00


za župnijo
+ duhovnik Efrem Mozetič - 30. dan

Ponedeljek
24. 09.

19.00 + Rudi Štendler - obletnica

 Torek
25. 09.

19.00

+ Jožef Vižin

 Sreda
26. 09.

19.00

+ Marija Nusdorfer: Zalka I. in Zofka B.

Četrtek
27. 09.

19.00

+ Emilija Humar iin Štefanija Žbogar
po maši češčenje

 Petek
28. 09.

19.00

za zdravje - pred in med mašo prilika za spoved

 Sobota
29. 09.

19.00

+ Milena in Julij Srebrnič

 Nedelja
30. 09.

10.00
19.00

za župnijo - krst
+ Eva Boltar

 

    

Nedelja
16. 09.

10.00
19.00


za župnijo
++ iz družine Lišter

Ponedeljek
17. 09.

19.00 + Ema in Alojz Plesničar

 Torek
18. 09.

19.00

+ Alojzija Koršič

 Sreda
19. 09.

19.00

+ Boris Markič

Četrtek
20. 09.

19.00

+ Anton in Jožefa Komel
po maši češčenje

 Petek
21. 09.

19.00

+ Kamilo Komel in vsi pokojni

 Sobota
22. 09.

19.00

po osebnem namenu

 Nedelja
23. 09.

10.00
19.00

za župnijo - krst
+ duhovnik Efrem Mozetič - 30. dan

 

    

Nedelja
09. 09.

10.00
19.00


za župnijo
+ Milan in Gabrijela Ličen

Ponedeljek
10. 09.

19.00 v zahvalo v čast Materi Božji

 Torek
11. 09.

19.00

+ Danilo Bric - 8. dan

 Sreda
12. 09.

19.00

++ Marija Utica in Vence Gomišček

Četrtek
13. 09.

19.00

++ Žerjal in Urbančič
po maši češčenje

 Petek
14. 09.

19.00

po namenu

 Sobota
15. 09.

19.00

 Andrej

 Nedelja
16. 09.

10.00
19.00

za župnijo
++ iz družine Lišter