NOVOGORIŠKI MISIJON: od 8. do 17. decembra 2017

Pripravljamo se na medžupnijski misijon, ki bo v župnijah Nova Gorica, Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.

Kaj je misijon?

          Misijon je spodbuda: Razčlenite svoje življenje in življenjske odločitve. Odvrzite starega človeka, kot nam svetuje Sveto pismo, in bodite nov človek.

          Misijon je izziv: Ali sem sposoben odriniti na globoko ali se zadovoljim s povprečnostjo duhovnega življenja?

          Misijon je prošnja: Odprite svoja srca Gospodu. Zakaj ne bi sprejeli medse Njega, ki nam pomaga dozoreti za večnost?

NOVOGORIŠKI MISIJON: od 8. do 17. decembra 2017

Pripravljamo se na medžupnijski misijon, ki bo v župnijah Nova Gorica, Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Misijon je vez občestva
Vera nas med seboj povezuje. Dokler ne čutimo medsebojne povezanosti in da smo eden drugemu poslani, ne moremo biti priče božjega delovanja, saj v nas ni vere, ampak ideologija.
Naša ključna krščanska naloga in izziv je eden v drugem prepoznavati Jezusov obraz - obraz, ki me nagovarja, tolaži, pa tudi potrebuje in izziva. Odgovorni smo eden za drugega, da smo si med seboj živi evangelij.
Sveti Duh v naših srcih deluje ne le za vsakega posameznika, ampak za vse občestvo, za konkretnega brata in sestro, ki ju srečujem in sem z njima v dialogu. Deluje po vseh svojih darovih.
Poslanstvo misijona je, da prebuja v nas potrebo po občestvu. Živimo v času velikega individualizma, ki gre ravno v nasprotno smer, kot nas vodi Kristus po Cerkvi. Hkrati pa tudi vsi čutimo vedno večjo potrebo po občestvu, po skupnosti.  zato bo čas misijona velik milostni trenutek za oživitev te notranje želje in potrebe.

Pripravljamo se na medžupnijski misijon, ki bo v župnijah Nova Gorica, Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Ljudje, ki želijo živeti kot kristjani, so danes večkrat raztreseni med neverniki, včasih živijo med neverniki celo v  svojih družinah. Prav te ljudi želi misijon pri božji službi, pogovorih in skupnih diskusijah medsebojno zbližati. Želi jim pomagati, da bi izkusili, da niso osamljeni, ampak da so povezani z drugimi v občestvo verujočih. Daljnosežno gledano verujoči, ki je osamljen, ne more dolgo vztrajati v veri. Kdor je povezan s skupnostjo, izkuša skupnost in skupnost mu pomaga in ohranja vero.
Na misijon se pripravljamo tako, da v ta namen molimo in se trudimo živeti kot bratje in sestre, da bo svet v nas prepoznal Božje otroke.
Načrtujmo, da bomo v času misijona imeli dovolj časa za udeleževanje misijonskega programa. Program bo predstavljen v jeseni, dovolj časa prej, da bomo lahko načrtovali.

Razlogi za misijon:

 Obsega naše najbolj skrite in najgloblje skupne in osebne izkušnje. Med njimi so npr. izkušnja krivde in odpuščanja, osamljenosti in solidarnosti, ljubezni in neuspešne komunikacije, uspehov in razočaranj, veselja in praznine, sovraštva in sprave…
V luči vere postopoma razrešujemo tudi ta vprašanja svojega bivanja. Nihče jih ne more reševati namesto nas. Po veri počasi dojamemo, kdo smo, čemu živimo, kam naj se usmerimo?
K spoznanju tega in k poglabljanju teh in podobnih izzivov nam bo pomagal Novogoriški misijon, ki bo od 8. do 17 decembra 2017 v župnijah Nova Gorica, Nova Gorica – Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Misijon želi pomagati vsem: odraslim, mladim, otrokom in staršem, ostarelim in bolnim, da boste jasneje razmišljali o sebi, o smislu svojega življenja, o svojem poslanstvu, o svojih odnosih do Boga, bližnjega in okolja.