NOVOGORIŠKI MISIJON: od 9. do 17. decembra 2017

Razlogi za misijon:

Misijon je smisel življenja kristjana

Javno mnenje, ki ga oblikujejo časopisi, radio, televizija ter vsakdanji pogovori med nami določa in usmerja naše življenje namesto, da bi ga oblikovali sami v skladu s svojim prepričanjem.
Nimamo časa, da bi »prišli k sebi« ter razmišljali o sebi in o svojih odnosih do sebe, Boga, bližnjega in okolja.
Včasih nas je celo strah biti sami in se bojimo soočanja s svojim resničnim stanjem. Zadovoljujemo se z poročili in senzacijami, ki nam jih nudijo družbena občila in okolje. Tudi zaradi tega smo duhovno obubožali; smo v krizi. Mogoče prav zaradi tega danes toliko govorimo o humanosti ali človeškosti. Res je, da nekatere stvari ali dejavnosti, npr. poklicno delo, družina, politika, šport ipd. za določen čas osmišljajo življenje. In tudi če smo v življenju uspešni, se pojavijo tista poslednja vprašanja, med njimi vprašanje celotnega smisla in smrti.

Ena osrednjih značilnosti sodobnega zahodnjaka je brezciljnost življenja.Življenje se mu zdi skoraj bolj obsodba kot pa dar.
Kristjan naj bi ne imel teh težav. Povabljen je, da kot učenec hodi za Jezusom. Zvesta pot za Jezusom je torej v središču njegovega življenja in so drugi napori, kot je delo, zakon, otroci, pravzaprav „poganjki“ tega temeljnega poklica. Nič za kristjana ne more biti pomembnejše kot spolnjevanje božje volje, njegovega načrta.
Bog edini lahko izpolni skrajno hrepenenje človeka. Človek je bistveno več kot poslanstvo, ki mu ga daje Bog; a ravno v tem poslanstvu tudi njegovo bogopodobno dostojanstvo najbolj zažari, ko s ponosom ugotavlja, da ga Bog želi imeti za sodelavca pri gradnji Kraljestva. To poslanstvo se nanaša na njegovo čisto vsakdanjo držo. V vsakem trenutku kristjan gori za „projekt Kraljestva“ in tako njegova dejanja in besede težijo k temu. Saj v njem prepoznava Jezusov obraz.

 Obsega naše najbolj skrite in najgloblje skupne in osebne izkušnje. Med njimi so npr. izkušnja krivde in odpuščanja, osamljenosti in solidarnosti, ljubezni in neuspešne komunikacije, uspehov in razočaranj, veselja in praznine, sovraštva in sprave…
V luči vere postopoma razrešujemo tudi ta vprašanja svojega bivanja. Nihče jih ne more reševati namesto nas. Po veri počasi dojamemo, kdo smo, čemu živimo, kam naj se usmerimo?
K spoznanju tega in k poglabljanju teh in podobnih izzivov nam bo pomagal Novogoriški misijon, ki bo od 8. do 17 decembra 2017 v župnijah Nova Gorica, Nova Gorica – Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Misijon želi pomagati vsem: odraslim, mladim, otrokom in staršem, ostarelim in bolnim, da boste jasneje razmišljali o sebi, o smislu svojega življenja, o svojem poslanstvu, o svojih odnosih do Boga, bližnjega in okolja.