Nova izbira članov v župnijski pastoralni svet

Na 4. postno nedeljo, 22. marca bomo po slovenskih župnijah izbirali člane župnijskih pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020-2025..
Izbira članov ŽPS bo potekalo s pomočjo kandidatne liste predlaganih, ki so pripravljeni sodelovati v župniji in se zavedajo soodgovornosti za njeno delovanje. To svojo pripravljenost morajo kandidati podpisati.

Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, obkrožijo največ sedem kandidatov. Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov novega ŽPS na prvi pogled morda zahtevnejši, pa  vključuje več varoval, da bodo izbrani člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati.

V pomoč pri izvedbi izbire članov ŽPS za mandatno obdobje 2020-2025 so na Škofijskem uradu za laike pripravili dodatna gradiva na spletni strani Škofijskega urada za laike: (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/zps-in-dps/zupnijski-pastoralni-sveti/gradiva/).