KAKO ČASTIMO MARIJO?


Mesec maj je kot Marijin mesec primeren, da poglobimo svoj pogled na Marijo.  V zgodovini so si pogosto postavljali vprašanje, ali je Marija, to preprosto judovsko dekle, le neke vrste katoliška »boginja«. Če primerjamo katoliško pojmovanje »nebeščanov« z drugimi velikimi verstvi, kot sta hinduizem, budizem , pa tudi s poganskimi pojmovanji, morda lahko najdemo celo res kakšno podobnost tudi z grškim Olimpom bogov in rimskim panteonom, a različnost  katoliškega razumevanja je neprimerno večja. v krščanstvu govorimo o dveh popolnoma različnih kategorijah, zato govorimo o posebnosti krščanstva v odnosu do vseh drugih verstev.V krščanstvu vse stavimo na osebnega Boga. Na duhovno osebno bitje, ki se osebno srečuje z vsakim človekom. Bog v krščanstvu ni neko vsesplošno, vseobsegajoče božanstvo. V raznih drugih verstvih se hitro zabriše meja med bogom in drugimi bitji. V krščanstvu je razlika zelo jasna. Zato Marija ni nikakršna boginja v grškem ali rimskem smislu, ampak je navaden, ustvarjen človek. Je Božja stvaritev, kakor smo vsi drugi ljudje. Enako tudi svetniki. V krščanstvu ne častimo Marije in svetnikov kakor bogov, ampak kot ljudi, ki so se izkazali v svojem življenju s svetim življenjem, se na tak način približali kot prijatelji Bogu in so mu tudi po smrti, po našem prepričanju, blizu. Zato se k njim (k Mariji še posebej v mesecu maju, v času šmarničnih pobožnosti) zatekamo s priprošnjo, ne pričakujemo  pa, da bi Marija ali svetniki sami izpolnili naše prošnje. Tudi častimo jih ne v istem smislu kot Boga.                                                                                                             M. Turnšek

 

 

Fatimska Marija - romarica po družinah

Letos praznujemo 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi (od 13. maja do 13. oktobra 1917).

Že trikrat je priromal kip fatimske Marije v Slovenijo: leta 1997, 2008 in 2016. Nadškof Stane Zore je 1.

maja 2017 na Rakovniku blagoslovil kapelice s fatimsko Marijo za vsako dekanijo po eno. Ta naj bi obiskovala družine in prebujala družinsko molitev.

V Novogoriški dekaniji je začela obiskovati družine v Brdih, nadaljevala bo v pastoralnem okrožju Kanal in na zadnje pride na Goriško. Preden pride v naše župnije, boste naprošeni, da pripravimo seznam družin, ki bodo želele sprejeti fatimsko Marijo.

Kakšen pomen ima romanje fatimskega Marijinega kipa po družinah? Zakaj naj bi prišel v našo družino, saj imamo Marijino podobo tudi doma?

Izkustva po vsem svetu in tudi v Sloveniji kažejo, kako Marijin obisk vodi k Jezusu in zvestejšemu življenju po evangeliju.

Fatima je tesno povezana z dogajanji v vesoljni Cerkvi, s posvetitvijo sveta Marijinemu brezmadežnemu Srcu, predvsem pa z bojem proti veri - s padcem komunizma.

Naj nam Marija izprosi milosti, da bi se ponovno vrnila molitev v družine.