Kandidati za »žive mladike«!

Uspešni športniki, pevci, kulturniki,  ki sestavljajo n.pr. nogometno, rokometno ekipo  ..., ali so člani pevskega zbora, igralske skupine, folklorne skupine sprejemajo treninge, pevske vaje, vaje na splošno kot samoumevno dejavno sodelovanje v pripravi na poslanstvo, ki ga imajo radi. Tudi kristjani  ostajamo »živi« iz molitve in bogoslužja, upoštevanja Božje besede, - razen če smo zadovoljni samo z nazivom »kristjani« in videzom. Resnično zmago dosežemo, ko smo sposobni  ukazati sebi in sprejemamo Jezusa za Odrešenika. Lenoba, brezvoljnost in iskanje samo sebičnih užitkov brez darovanjske ljubezni, pripravljenosti na žrtev in tudi odpoved, nas pripelje do nezadovoljstva s  seboj in »celim svetom«.  Drugi bodo za vse krivi ...  krivi brez našega sodelovanja in odgovornosti.
Je ta »odločba našega sodišča« brez priziva?  Izvolite, presodimo, odločimo se!

Jožko Bric, župnik