V našem mestnem okolju, kot tudi na
robu mesta ţivijo starejši, invalidi, ki
ţivijo predvsem sami in potrebujejo
pomoč - materialno, spremljanje,
obiski....
Sosede, prijatelje, znance in sorodnike
teh, prosimo naj vidijo in opozarjajo
Ţupnijsko karitas na te potrebe in
probleme. Obrnete se lahko na Center
Goriške območne karitas v Novi Gorici,
Gradnikove brigade 63 ali pa na tel. št.
030 332 397.
DUH ASSISIJA IN PODAJ MI ROKO
Frančiškovi bratje in sestre vas vabimo
v soboto
, 26. oktobra 2019 na Brezje.
Ob 9.30 molitev, sv. maša - somaševanje
vodi nadškof S. Zore OFM, pričevanja o
edinosti, kosilo, ob
14.00 dramska
uprizoritev Mož miru.
Odhod avtobusa bo
izpred
zavarovalnice Triglav v Novi Gorici
ob 6.30.
Okvirna cena prevoza je 15 eur,
za otroke do 14. leta je brezplačen.
Prijavite se v zakristiji!

 

 


Ţupnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (ţupnik), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; 041/695-684 (g. Dominik);
ŢupnijaNova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188; Ţupnija Kromberk: tel. 333 25 35;
041/588-964;
Ţupnija Solkan: tel. 300 51 36; 041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni
obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408.

MISIJONSKA NEDELJA
Slovenija – misijonska dežela
Slovenija in večina Evrope se sooča s hudo
duhovno sušo. Danes se v Sloveniji krsti
komaj 57 % otrok, k nedeljskim mašam jih
hodi manj kot 10% Slovencev. Cerkev pa
izgublja ugled in prepričevalno moč.
Papež Frančišek je letošnji oktober razglasil
za izredni misijonski mesec.
»Izredni misijonski mesec naj bo priložnost,
da bi spodbujali različne pobude in na
poseben način okrepili molitev, oznanje
vanje evangelija, svetopisemsko in teološko
premišljevanje o misijonarstvu, dela
krščanske ljubezni ter sodelovanje in
solidarnost med cerkvami, da bi se tako
misijonsko navdušenje prebudilo in se nikoli
zmanjšalo.«
(papež Frančišek)
»Če mi vera ne pomaga živeti mojega
vsakdanjika, je ne potrebujem. Apostol
Pavel bi rekel, da smo »izvotlili Kristusov
križ« (1 Kor 1,17). Zgolj pripadnost na
papirju, še ni vera, kakor ni vera ponav
ljanjenaučenih molitvic in
pasivnaudeležba pri maši.
Ker je Bog oseba, je vera osebni
odnos z Bogom, ki je živ in deluje.
Odnos je vedno živ in ga je treba
negovati
.(Vilma in Dani Siter)
»Misijonarji so danes tisti, ki so sami
doživeli, da jih je Kristus odrešil, jih
potegnil iz blata, greha, smrti in
brezupa, in o tem pričujejo.«
(Tadej Stegu)
»Misijonstvo po papeževih besedah ne
sme biti več zgolj neka eksotika znotraj
širše pastoralne dejavnosti Cerkve, s
katero se ukvarjajo obrobne cerkvene
institucije in ljudje pustolovskega duha,
ampak mora biti njena prva naloga in
izziv«.
(Luka Biščak)

 

NOVA GORICA

 


N20.10. 29. navadna nedelja med letom -
maša: 9. in 11. uri
P 21.10. 8.00
19.00
+ Jožefa Manfreda
+ Ana Munih
T 22.10. 8.00
19.00
zdravje, mir, dober namen
+ Jordan in + starši
Štrukelj in Vuga
S 23.10. 8.00
19.00
v zahvalo
+ Pavla Bolčina, Cank.42
(8.dan)
Č 24.10. 8.00
19.00
+ Avgust in Olga
++ Bizjak in Tuta
P 25.10. 8.00
18.00
19.00
za žive ++ Šušmelj in Bucik
češčenje, priložnost za spoved
+ Marija Drašček (30.dan)
S 26.10. 8.00
19.00
po namenih darovalcev
+ Anton Jamšček
N 27.10. 9.00
11.00
+ starši Alt
za žive in ++ župljane
Župnijski gospodarski svet ima
sejo v ponedeljek ob 19.45.
Živi rožni venec ima srečanje v
sredo takoj po večerni maši. Skupini
se lahko pridružijo še novi člani.
Zakonska skupina ima srečanje v
četrtek ob 20. uri. Zakonska skupina
je vedno odprta za nove zakonske
pare, ki se jim lahko pridružijo.
Mladinci, srednješolci in študenti
so lepo vabljeni na srečanje v petek
ob 20. uri.
Strežniki bodo imeli srečanje v
soboto ob 17.30.
Kdor slabo sliši v cerkvi, naj v
zakristiji vzame slušalke.


Danes in naslednjo nedeljo so vam na razpolago sveče za na grob. Prispevek je 2. Eur, ki
je namenjen potrebam Ţupnijske karitas.
Št. 36 / 20.10.2019 / 29. nedelja med letom
SKUPNA OZNANILAwww.zng.si

Misijonska nedelja je danes, ko darujemo miloščino pri
maši za misijone. Bog vam povrni!
Goriška območna karitas ima redno srečanje pri
konkatedrali v torek ob 19
30.
Na Sveti Gori bo v soboto ob 17h škof Jurij Bizjak
daroval sveto mašo za domovino.
Ţegnanjska nedelja bo prihodnja, ko obhajajo
obletnico posvetitve v cerkvah, kjer ne poznajo točnega
datuma posvetitve.
GODOVI:
N20.10. Misijonska nedelja
P 21.10. Uršula, dev., muč.
T 22.10. Janez Pavel II.
S 23.10. Janez Kapistran, duh
Č 24.10. Anton M.Klaret, šk.
P 25.10. Darinka, mučenka
S 26.10. Lucijan, mućenec
N 27.10. Žegnanjska nedelja
Počitniške delavnice na ŠGV: za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo na Škofijski
gimnaziji Vipava počitniške delavnice, ko se lahko znanja in učenja lotijo na sproščen
način. Delavnice bodo v ponedeljek 28. 10. od 9:00 - 13:00. Udeleţba je brezplačna.
Prijava poteka do 25. 10. na spletni strani gimnazije
www.sgv.si .
V mesecu roţnega venca poţivimo to lepo molitev v cerkvi, pa tudi doma – osebno in
skupaj kot druţina (vsaj desetko). S tem se poveţemo s skrivnostmi in z dogodki
odrešenja.
Načrtujemo: od 28. do 30. oktobra bo na Kapeli mini oratorij za otroke; 28. oktobra
dopoldne bodo v Škofijski gimnaziji Vipava delavnice za otroke 7., 8. in 9. razreda; v
soboto, 9. novembra gredo birmanski kandidati s spremljevalci na romanje v Oglej,
Gradeţ in na Barbano.

 

NOVA GORICA - KAPELA

 


Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.
Danes je Misijonska nedelja, ko pri maši ob 10. uri sodelujejo otroci in starši
5. razreda. Nabirka današnje nedelje je namenjena misijonom in delu
misijonarjev. Daljnim deželam pomagamo z molitvijo in materialno podporo,
doma, v Sloveniji pa smo s krščanskim življenjem misijonarji.
Po maši danes vam bodo sodelavke Karitasa ponudile sveče, ki jih lahko
prižgete na grobovih svojih rajnih. Prispevek za svečo je 2 € in je namenjen
skladu župnijske Karitas. To bodo ponovile še prihodnjo nedeljo.
Vincencijeva
družba
z Mirna vam bo tudi letos ponudila Vincencijev koledar.
Župnijsko romanje – odhod avtobusa bo v petek, 25. oktobra ob 7. uri s
parkirišča na Kapeli. Vrnemo se v nedeljo v večernih urah.
Prihodnja nedelja bo žegnanjska in z njo stopamo v počitniški čas otrok, zato
verouka ne bo.
Otroke vabimo v jesenski ORATORIJ, ki bo na Kapeli potekal od ponedeljka,
28. oktobra do srede, 30. oktobra. Otroci, se vidimo!

 

SOLKAN

 


Nedelja
20. 10.
10.00
19.30
za ţivein + ţupljane
-ob 19.00 - tiha adoracija
+ Zucchiati ( g. n.A.)
P. 21. 10 7.00 +Markič Boris
T. 22. 10 19.30 ++Milka in Ivan Jug, Ivan Furlan
S. 23. 10 19.30 za + starše Peršolja
Č. 24. 10 19.30 + Mirko Ţbogar in Ernesta Humar
po maši - molitev pred Najsvetejšim
P. 25. 10 19.30 +Joţko Nanut in Črtomir
S. 26. 10 19.30 po namenu – Olga Slokar
Nedelja
27. 10.
10.00
18.30
za ţivein + ţupljane
-ob 18.00 - tiha adoracija
+ starše Semič- /nam, 12, okt,/
VRNITEVNA SONČNI ČAS
Srečanje staršev skup. 7. in 8.r. danes
po dop. maši, oz.
v sredo 23.X. po maši
ob 20.uri.
Birmanski kandidati(skup.7. in
8.raz.) so v sklopu dvoletne priprave
vabljeni v Oglej ...
9. nov. 2019. Rok
prijave do ned. 27.nov.
Prijavnico !
»Delavnice molitve in ţivljenja« -
začetek in sodelovanje – drţi dogovor!
Molitev roţnega venca. Moliti se
učimo tako da molimo, tudi v skupini.
Kar prezremo hote in načrtno ima večjo
teţo in odgovornost, kot če na dobro
pozabimo ali nehote prezremo! Kje smo?
DOM. Vsaka gospodinja ima v rokah kdaj pa kdaj tudi krpo in kuhalnico… pomete, pobriše,
posesa prah. Velikokrat postavi na mizo tudi šopek roţ. Ni ji vseeno, kako se druţina (tudi
ţupnijska druţina) počuti. K sodelovanju in urejanju doma ţelimo uvajati tudi mlajše. »Delu
čast in oblast« je mogoče razumeti tudi čisto v soglasju s tem za kar se trudimo. Skrb za
skupno dobro, je nekaj kar naše ţivljenje dela lepše.
Hvala vsem, ki smo oblikovali romarski dan, tako organizatorjemkot udeleţencem.
Ţupnik je ţe nekaj časa dosegljiv samo na telefonski številki 041 549 535. Hvala za
razumevanje.

 

KROMBERK - VOGRSKO

 


Nedelja
20. 10.
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Kromberk ob 16h
Za ţive in †† ţupljane
† Evgen Gregorič, 77
Za nove duhovne poklice
P. 21. 10 Vogrsko ob 19h †† starši Fornazarič, 34
T. 22. 10 Kromberk ob 19h V čast Materi B. v zahvalo
S. 23. 10 Vogrsko ob 19h †† Franc in Julka Plahuta,86
Č. 24. 10 Kromberk ob 19h †† Hvalič in sorodniki
P. 25. 10 Kromberk ob 19h †† Danilo Belingar in starši
S. 26. 10 Kromberk ob 19h † Alojz Brešan – obletna
Nedelja
27. 10.
Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 1030
Za ţive in †† ţupljane
† Darinka Saksida in ostali,6
Ostareli in bolehni, danes vas
v Kromberku vabimo: od 15
h
bo spovedovanje, ob 1530 roţni
venec in ob 16
h maša s priliko
za prejem zakramenta
bolniškega maziljenja. Domači,
omogočite ostarelim to
duhovno doţivetje!
Miloščina današnje, misijonske
nedelje je za misijonarje.
Hvala!
Verouk nadaljujemo redno. Starši, spodbudite otroke za naloge in lepo sodelovanje.
Otroški zbor v Kromberku in na Vogrskem ima vaje ob sobotah ob 10h. Vabljeni tudi novi.
Kromberk: danes pri druţinski maši sodelujejo starši in otroci 3. razreda, ki se tudi
predstavijo.
Vogrsko:prvoobhajanci in starši pridete na pripravo v soboto ob 17h.
Roţni venec: pri vsakdanji maši začnemo z molitvijo 15 minut pred mašo.
Rajnih se spomnimo v novembru. Na liste vpišite, za koga bomo molili (tudi pri maši). Hvala.

 

 

Št. 36 / 20.10.2019 / 29. nedelja med letom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem mestnem okolju, kot tudi na robu mesta živijo starejši, invalidi, ki živijo predvsem sami in potrebujejo pomoč - materialno, spremljanje, obiski....

Sosede, prijatelje, znance in sorodnike teh, prosimo naj vidijo in opozarjajo Župnijsko karitas na te potrebe in probleme. Obrnete se lahko na Center Goriške območne karitas v Novi Gorici, Gradnikove brigade 63 ali pa na tel. št. 030 332 397.

DUH Assisija in podaj mi roko

Frančiškovi bratje in sestre vas vabimo v soboto, 26. oktobra 2019 na Brezje.

Ob 9.30 molitev, sv. maša - somaševanje vodi nadškof S. Zore OFM, pričevanja o edinosti, kosilo, ob 14.00 dramska uprizoritev Mož miru.

Odhod avtobusa bo izpred zavarovalnice Triglav v Novi Gorici

ob 6.30.

Okvirna cena prevoza je 15 eur,

za otroke do 14. leta je brezplačen.

Prijavite se v zakristiji!

 

 

     

 

Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; 041/695-684 (g. Dominik);   ŽupnijaNova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188;   Župnija Kromberk: tel. 333 25 35; 041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski – torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408.

 

 

MISIJONSKA NEDELJA

 

Slovenija – misijonska dežela

 

Slovenija in večina Evrope se sooča s hudo duhovno sušo. Danes se v Sloveniji krsti komaj 57 % otrok, k nedeljskim mašam jih hodi manj kot 10% Slovencev. Cerkev pa izgublja ugled in prepričevalno moč.

Papež Frančišek je letošnji oktober razglasil za izredni misijonski mesec.

 

»Izredni misijonski mesec naj bo priložnost, da bi spodbujali različne pobude in na poseben način okrepili molitev, oznanje-vanje evangelija, svetopisemsko in teološko premišljevanje o misijonarstvu, dela krščanske ljubezni ter sodelovanje in solidarnost med cerkvami, da bi se tako misijonsko navdušenje prebudilo in se nikoli zmanjšalo.«(papež Frančišek)

»Če mi vera ne pomaga živeti mojega vsakdanjika, je ne potrebujem. Apostol Pavel bi rekel, da smo »izvotlili Kristusov križ« (1 Kor 1,17). Zgolj pripadnost na papirju, še ni vera, kakor ni vera ponav-ljanjenaučenih molitvic in pasivnaudeležba pri maši.

Ker je Bog oseba, je vera osebni odnos z Bogom, ki je živ in deluje. Odnos je vedno živ in ga je treba negovati.(Vilma in Dani Siter)

 

 

»Misijonarji so danes tisti, ki so sami doživeli, da jih je Kristus odrešil, jih potegnil iz blata, greha, smrti in brezupa, in o tem pričujejo.«

(Tadej Stegu)

»Misijonstvo po papeževih besedah ne sme biti več zgolj neka eksotika znotraj širše pastoralne dejavnosti Cerkve, s katero se ukvarjajo obrobne cerkvene institucije in ljudje pustolovskega duha, ampak mora biti njena prva naloga in izziv«.                              (Luka Biščak)

 

 

 

 

SKUPNA OZNANILAwww.zng.si

Misijonska nedelja je danes, ko darujemo miloščino pri maši za misijone. Bog vam povrni!

Goriška območna karitas ima redno srečanje pri konkatedrali v torek ob 1930.

Na Sveti Gori bo v soboto ob 17h škof Jurij Bizjak daroval sveto mašo za domovino.

Žegnanjska nedelja bo prihodnja, ko obhajajo obletnico posvetitve v cerkvah, kjer ne poznajo točnega datuma posvetitve.

 

GODOVI:

N 20.10.

Misijonska nedelja

P 21.10.

Uršula, dev., muč.

T 22.10.

Janez Pavel II.

S 23.10.

Janez Kapistran, duh

Č 24.10.

Anton M.Klaret, šk.

P 25.10.

Darinka, mučenka

S 26.10.

Lucijan, mućenec

N 27.10.

Žegnanjska nedelja

 

 

Počitniške delavnice na ŠGV: za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo na Škofijski gimnaziji Vipava počitniške delavnice, ko se lahko znanja in učenja lotijo na sproščen način. Delavnice bodo v ponedeljek 28. 10. od 9:00 - 13:00. Udeležba je brezplačna. Prijava poteka do 25. 10. na spletni strani gimnazije www.sgv.si .

V mesecu rožnega venca poživimo to lepo molitev v cerkvi, pa tudi doma – osebno in skupaj kot družina (vsaj desetko). S tem se povežemo s skrivnostmi in z dogodki odrešenja.

Načrtujemo: od 28. do 30. oktobra bo na Kapeli mini oratorij za otroke; 28. oktobra dopoldne bodo v Škofijski gimnaziji Vipava delavnice za otroke 7., 8. in 9. razreda; v soboto, 9. novembra gredo birmanski kandidati s spremljevalci na romanje v Oglej, Gradež in na Barbano.

 

 

 

 

SOLKAN

Nedelja 20. 10.

10.00

 

19.30

za živein + župljane

-ob 19.00 - tiha adoracija

+ Zucchiati   ( g. n.A.)

P. 21. 10

7.00

+Markič Boris

T. 22. 10

19.30

++Milka in Ivan Jug, Ivan Furlan

S. 23. 10

19.30

za + starše Peršolja

Č. 24. 10

19.30

+ Mirko Žbogar in Ernesta Humar

po maši - molitev pred Najsvetejšim 

P. 25. 10

19.30

+Jožko Nanut in Črtomir

S. 26. 10

19.30

po namenu – Olga Slokar

Nedelja 27. 10.

10.00

 

18.30

 

za  živein + župljane

-ob 18.00 - tiha adoracija

+ starše Semič- /nam, 12, okt,/

VRNITEVNA   SONČNI  ČAS

 

uSrečanje staršev skup. 7. in 8.r.  danes po dop. maši,  oz. v sredo 23.X. po maši ob 20.uri.

uBirmanski kandidatiN (skup.7. in 8.raz.) so v sklopu dvoletne priprave vabljeni v Oglej ... 9. nov. 2019. Rok prijave do ned. 27.nov.Prijavnico J!

u  »Delavnice molitve in življenja« -začetek in sodelovanje – drži dogovor!

uMolitev rožnega venca.  Moliti se učimo tako da molimo, tudi v skupini.

Kar prezremo hote in načrtno ima večjo težo in odgovornost, kot če na dobro pozabimo ali nehote prezremo! Kje smo?

 

DOM. Vsaka gospodinja  ima v rokah kdaj pa kdaj tudi krpo in kuhalnico… pomete, pobriše, posesa prah. Velikokrat postavi na  mizo tudi šopek rož. Ni ji vseeno, kako se družina (tudi župnijska družina) počuti. K sodelovanju in urejanju doma želimo uvajati tudi mlajše. »Delu čast in oblast« je mogoče razumeti tudi čisto v soglasju s tem za kar se trudimo.  Skrb za skupno dobro, je nekaj  kar naše življenje dela lepše.

u Hvala vsem, ki smo oblikovali romarski dan, tako organizatorjemkot udeležencem.

u Župnik je že nekaj časa dosegljiv samo na telefonski številki 041 549 535. Hvala za razumevanje.

 

 

 

 

 

 

 

NOVA GORICA - KAPELA

 

Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

 

·       Danes je Misijonska nedelja, ko pri maši ob 10. uri sodelujejo otroci in starši 5. razreda. Nabirka današnje nedelje je namenjena misijonom in delu misijonarjev. Daljnim deželam pomagamo z molitvijo in materialno podporo, doma, v Sloveniji pa smo s krščanskim življenjem misijonarji.

 

·       Po maši danes vam bodo sodelavke Karitasa ponudile sveče, ki jih lahko prižgete na grobovih svojih rajnih. Prispevek za svečo je 2 € in je namenjen skladu župnijske Karitas. To bodo ponovile še prihodnjo nedeljo. Vincencijeva družba z Mirna vam bo tudi letos ponudila Vincencijev koledar.

 

·       Župnijsko romanje – odhod avtobusa bo v petek, 25. oktobra ob 7. uri s parkirišča na Kapeli. Vrnemo se v nedeljo v večernih urah.

 

·       Prihodnja nedelja bo žegnanjska in z njo stopamo v počitniški čas otrok, zato verouka ne bo.

 

·       Otroke vabimo v jesenski ORATORIJ, ki bo na Kapeli potekal od ponedeljka, 28. oktobra do srede, 30. oktobra. Otroci, se vidimo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ŽupnijaNova Gorica - Kapela: tel. 330 77 50; 041/705-323;   Župnija Kromberk:

tel. 333 25 35; 041/588-964;   Župnija Solkan: tel. 300 51 36; 041 549 535.

 

KROMBERK - VOGRSKO

Nedelja 20. 10.

Kromberk ob 9h Vogrsko ob 1030

Kromberk ob 16h

Za žive in †† župljane

† Evgen Gregorič, 77

Za nove duhovne poklice

P. 21. 10

Vogrsko ob 19h

†† starši Fornazarič, 34

T. 22. 10

Kromberk ob 19h

V čast Materi B. v zahvalo

S. 23. 10

Vogrsko ob 19h

†† Franc in Julka Plahuta,86

Č. 24. 10

Kromberk ob 19h

†† Hvalič in sorodniki

P. 25. 10

Kromberk ob 19h

†† Danilo Belingar in starši

S. 26. 10

Kromberk ob 19h

† Alojz Brešan – obletna

Nedelja 27. 10.

Kromberk ob 9h Vogrsko ob 1030

Za žive in †† župljane

† Darinka Saksida in ostali,6

 

Ostareli in bolehni, danes vas v Kromberku vabimo: od 15h bo spovedovanje, ob 1530 rožni venec in ob 16h maša s priliko za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Domači, omogočite ostarelim to duhovno doživetje!

Miloščina današnje, misijonske nedelje je za misijonarje. Hvala!

 

Verouk nadaljujemo redno. Starši, spodbudite otroke za naloge in lepo sodelovanje.

Otroški zbor v Kromberku in na Vogrskem ima vaje ob sobotah ob 10h. Vabljeni tudi novi.

Kromberk: danes pri družinski maši sodelujejo starši in otroci 3. razreda, ki se tudi predstavijo.

Vogrsko:prvoobhajanci in starši pridete na pripravo v soboto ob 17h.

Rožni venec: pri vsakdanji maši začnemo z molitvijo 15 minut pred mašo.

Rajnih se spomnimo v novembru. Na liste vpišite, za koga bomo molili (tudi pri maši). Hvala.