Sv. maše na Kapeli: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

Mašni nameni: http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/ma%C5%A1ni-nameni

Zaradu nevarnosti nalezljive bolezni ni nobenih srečanj in ne udeležbe pri svetih mašah.