• Praznik Svete družine je danes. Blagoslov malih otrok je pri maši ob 10. uri. S petjem zahvalne pesmi se Bogu zahvaljujemo za vse milosti iztekajočega se leta. Hvaležnost pa je namenjena tudi vsem, ki kakorkoli sodelujete in pomagate v župniji ali samostanu. Danes bo zakrament svetega krsta prejel še zadnji otrok tega leta in sicer deklica Stela. Čestitamo staršem. Naj mali Steli odkrivajo velike milosti božje ljubezni.
  • Zahvala je namenjena vsem, ki ste kakorkoli prispevali k zelo lepemu praznovanju Jezusovega rojstva. Mladi jasličarji so z veliko truda ustvarili čudovito podobo 'Kostanjeviškega Betlehema'.
  • Prvi petek v januarju je dan za obisk bolnikov na domu, mašo v DU NG ob 14. uri in obisk bolnikov v Stari Gori. Obenem je tudi zadnji ali tretji sveti večer pred praznikom Gospodovega razglašenja.
  • Gospodovo razglašenje ali trije kralji bo v soboto, 6. decembra. Maše bodo ob 7.00, 10.00 in 19.00. Otroci prinesejo 'šparovčke'iz adventnega koledarja za otroke v misijonskih deželah.
  • Praznik Jezusovega krsta bo prihodnjo nedeljo. Pri vseh mašah bomo namesto vere izpovedali krstne obljube.
  • Leta 2018 bo Škrabčevo leto, v katerem se bomo spominjali 100-letnice smrti p. Stanislava Škrabca, ki bo 6. oktobra 2018. Začeli ga bomo s spominsko sveto mašo na Kapeli, 7. januarja 2018, ob 18. uri. Ta dan je 174-letnica njegovega rojstva.