• Vogrsko: miloščina zahvalne nedelje za sklad duhovniškega doma v Šempetru je bila 140 €. Hvala!
 • Pri družinski maši danes v Kromberku sodelujejo še posebej starši in otroci 6. razreda.
 • Otroci, verouk je reden; vzemimo ga resno.
 • Župnijska Karitas Vogrsko ima srečanje jutri po maši.
 • Prvoobhajanci in starši, pridite na pripravo v petek ob 18h (do vključno 9. lekcije).
 • Zakonski jubilanti: prihodnjo nedeljo (26. 11.) vas bomo pri maši priporočili Božjemu in Marijinemu varstvu. Prosimo vas, da se »prijavite«, da bi se vas še posebej spomnili.

 • Vogrsko: miloščina današnje nedelje je, kot zahvalna, za sklad duhovniškega doma v Šempetru. Hvala!
 • Rajna: Janez Štolfa, Vogrsko 176 (89 let) je umrl 27. oktobra, Angela Furlan, Vogrsko 161 a (90 let) pa 5. novembra. Naj počivata v miru!
 • Družinska maša bo v Kromberku prihodnjo nedeljo, ko več sodelujejo starši in otroci 6. razreda.
 • Zakonski jubilanti: 26. novembra (Kristus Kralj) vas bomo pri maši priporočili Božjemu in Marijinemu varstvu. Prosimo vas, da se »prijavite«, da bi se vas še posebej spomnili.

 • Svetega Justa, zavetnika cerkve in župnije Vogrsko počastimo danes z molitvijo od 930 in slovesno mašo, po kateri bo ofer za cerkev (miloščina zahvalne bo tu 12. 11.). Hvala!
 • Češčenje Najsvetejšega z molitvijo za rajne in za uspeh misijona bo danes ob 16h v Kromberku.
 • Zahvalna nedelja nas spodbuja, da se zahvalimo Bogu in drug drugemu za vse dobrote, ki jih prejemamo. Kot župnik se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem v ŽGS, ŽPS, ŽK, katehistinjam, bralcem, pevcem in organistom, cerkovnikom in strežnikom, čistilcem, krasilcem in vsem, ki čutite z lastno župnijo, sodelujete pri bogoslužju in jo tudi podpirate s prispevki. dobrotnikov se spominjam tudi v molitvi in pri maši. Bog vam stokratno povrni!
 • Otroci, zopet je reden verouk.
 • ŽPS na Vogrskem, pridite na sestanek jutri po maši!
 • Župnijska Karitas Kromberk ima srečanje v četrtek po maši.
 • Zakonski jubilanti: 26. novembra (Kristus Kralj) vas bomo pri maši priporočili Božjemu in Marijinemu varstvu. Prosimo vas, da se »prijavite«, da bi se vas še posebej spomnili.
 • Mašni nameni: prosim, da bi naročali maše, saj ste skoraj vse naročene želeli prav na določene dneve in tako za ostale dneve primanjkuje intencij. Hvala za razumevanje!