• Vogrsko: miloščina današnje nedelje je, kot zahvalna, za sklad duhovniškega doma v Šempetru. Hvala!
  • Rajna: Janez Štolfa, Vogrsko 176 (89 let) je umrl 27. oktobra, Angela Furlan, Vogrsko 161 a (90 let) pa 5. novembra. Naj počivata v miru!
  • Družinska maša bo v Kromberku prihodnjo nedeljo, ko več sodelujejo starši in otroci 6. razreda.
  • Zakonski jubilanti: 26. novembra (Kristus Kralj) vas bomo pri maši priporočili Božjemu in Marijinemu varstvu. Prosimo vas, da se »prijavite«, da bi se vas še posebej spomnili.