• Miloščina kvatrne nedelje je danes za semenišče in potrebe škofije. Hvala!
  • »Polnočnica« bo danes na Vogrskem ob 22h (od 2130 koncert) in v Kromberku ob 24h.
  • Božični večer in sam praznik preživimo doma v miru, slovesno pa v cerkvi pri polnočnici in na božič (med mašami običajen ofer). Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili, da lahko lepo praznujemo!
  • Počitnice so pred nami; z veroukom nadaljujemo 8. januarja. Otroci, lepo vabljeni k praznovanju z udeležbo in sodelovanjem pri maši. K jaslicam v cerkvi prinesite adventne prihranke za lačne otroke. Bog vam povrni!
  • Sveta družina: prihodnjo nedeljo bo med mašo blagoslov otrok, vode, soli in vina.
  • Rajna: Alojzija Gregorčič, Vinka Vodopivca 29 (102 leti) pogreb v Kanalu 22. 12. Naj počiva v miru!
  • Verski tisk 2018: Družina 101,40 €, Ognjišče 32 €. Prosim, da čimprej poravnate naročnino (lahko v dveh obrokih); do 31. 12. gotovo sporočite morebitne spremembe – prijavo, odjavo ali prejemanje po pošti. V vsako družino naj pride vsaj en verski tisk!
  • Misijonsko svečo še lahko vzemite za vsako družino, da bi ob njej molili za blagoslov naših družin.
  • Veselja in Božjega blagoslova polne božične praznike voščim vsem faranom, še posebej ostarelim in bolnim!