• Shod (šagra) ob godu Marije Tolažnice, zavetnice naše cerkve in župnije (4. 9.) in ob obletnici posvetitve cerkve (8. 9. 1927) je danes v Kromberku z mašo ob 16h (od 15h prilika za spoved, od 1530 rožni venec). Po maši je procesija z Marijinim kipom, blagoslovom in ofer
  • Nato se kaj pomenimo ob dobrotah dobrih žena in skrbnih mož. Iskrena hvala vsem za pripravo in sodelovanje. Povabite še druge
  • Otroci in starši: pričeli ste s šolskim poukom, pa tudi z veroukom (vpisom). Kdor je malo »podaljšal počitnice«, naj se čimprej pridruži. Ne pozabite še spričeval in ostalih obveznosti (nabava učbenikov in zvezkov) ... Še posebej obvestite in povabite starše in otroke 1. razreda
  • Urnik verouka v Kromberku: 1.r.: sreda ob 18h; 2.r.: sreda ob 1615; 3.r.: sreda ob 17h; 4.r.: torek ob 17h; 5.r.: torek ob 18h; 6.r. četrtek ob 18h; 7.r.: ponedeljek ob 17h; 9.r.: četrtek ob 17h
  • Urnik verouka na Vogrskem: 1. in 4.r.: sreda ob 15h; 2.r.: sreda ob 16h; 3.r.: ponedeljek ob 15h; 5.in 6.r.: ponedeljek ob 15h; 8.r.: ponedeljek ob 18h; 9.r.: ponedeljek ob 17h
  • Otroško – mladinski zbor bo pričel z rednimi vajami v soboto, 15. septembra, ob 10h. Lepo vabljeni lanski, kakor tudi novi člani, ki radi prepevate ali igrate na kak inštrument
  • Katehetska ali šolska maša bo 23. septembra
  • Katehistinje, pridite na sestanek v četrtek po maši
  • Poročila se bosta v soboto na Vogrskem Mateja in Robert. Čestitamo in voščimo obilo Božjega blagoslova v medsebojni ljubezni
  • † Nevenko Bremec, Loke 23 b (57 let) smo pokopali V Stari Gori 6. 9. Naj počiva v miru!