Ostareli in bolehni na Vogrskem: od 10h je prilika za spoved in rožni venec, ob 1030 maša, med katero lahko prejmete zakrament bolniškega maziljenja in nato druženje v župnišču. Domači, omogočite ostarelim to veselje.

Misijonska nedelja je danes; miloščina je za misijone. Pri maši sodelujejo tudi starši in otroci 3. razreda, ki se predstavijo kot prvoobhajanci.

Verouk nadaljujemo redno. Prosim, da še zadnji prinesete spričevala in poravnate obveznosti.

Prihodnjo nedeljo bodo na razpolago koledarji z Mirenskega Gradu.

Otroško – mladinski zbor ima v Kromberku redne vaje ob sobotah ob 10h. Vabljeni tudi novi pevci!

Rožni venec: v oktobru začnemo z molitvijo 15 minut pred mašo.