• Miloščina kvatrne nedelje je bila v Kromberku 225 €, na Vogrskem 115 €. Hvala dobrotnikom!
 • Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili za lepo praznovanje božiča s čiščenjem in krašenjem cerkve, s pripravo jaslic, z lepim petjem, molitvijo in sodelovanjem ter z darom pri ofru za cerkvene potrebe. Bog vam stokratno povrni!
 • Sveta družina je danes, zato je med mašo blagoslov otrok, vode, soli in vina.
 • Počitnice so še ta teden; z veroukom nadaljujemo 8. januarja. Otroci, prinesite k jaslicam v cerkvi adventne prihranke za lačne otroke.
 • Rajni: Ivana Borovničar, Iztokova 13 (81 let), pogreb v Stari Gori 27. 12. in Rozalija Rijavec, Damber 42 (93 let), pogreb pri Sv. Trojici 28. 12. Naj počivata v miru!
 • Verski tisk 2018 (Družina 101,40 €, Ognjišče 32 €): poravnajte, prosim, čimprej naročnino (lahko v dveh obrokih), takoj pa sporočite morebitne spremembe.
 • Gospodovo razglašenje (Sv. trije kralji) godujejo v soboto. Postavimo jih na jaslice!
 • Božični koncert prirejajo Kromberški Vodopivci v Domu kulture v soboto ob 19h, zato bo maša ob 1830.
 • Z obiskom in blagoslovom družin začenjam v torek in nato v sredo, četrtek in soboto na Ajševici (in v Lokah). Prosim, da mi ne ponujate hrane in pijače, med seboj pa se obvestite. Za blagoslov naj bo na pogrnjeni mizi križ ali podoba med svečama in blagoslovljena voda. Hvala za sprejem!
 • Na prvi petek se zamenjava z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje.
 • Obilo veselja in Božjega blagoslova voščim v novem letu vsem faranom in ljudem dobre volje!

 • Miloščina kvatrne nedelje je danes za semenišče in potrebe škofije. Hvala!
 • »Polnočnica« bo danes na Vogrskem ob 22h (od 2130 koncert) in v Kromberku ob 24h.
 • Božični večer in sam praznik preživimo doma v miru, slovesno pa v cerkvi pri polnočnici in na božič (med mašami običajen ofer). Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili, da lahko lepo praznujemo!
 • Počitnice so pred nami; z veroukom nadaljujemo 8. januarja. Otroci, lepo vabljeni k praznovanju z udeležbo in sodelovanjem pri maši. K jaslicam v cerkvi prinesite adventne prihranke za lačne otroke. Bog vam povrni!
 • Sveta družina: prihodnjo nedeljo bo med mašo blagoslov otrok, vode, soli in vina.
 • Rajna: Alojzija Gregorčič, Vinka Vodopivca 29 (102 leti) pogreb v Kanalu 22. 12. Naj počiva v miru!
 • Verski tisk 2018: Družina 101,40 €, Ognjišče 32 €. Prosim, da čimprej poravnate naročnino (lahko v dveh obrokih); do 31. 12. gotovo sporočite morebitne spremembe – prijavo, odjavo ali prejemanje po pošti. V vsako družino naj pride vsaj en verski tisk!
 • Misijonsko svečo še lahko vzemite za vsako družino, da bi ob njej molili za blagoslov naših družin.
 • Veselja in Božjega blagoslova polne božične praznike voščim vsem faranom, še posebej ostarelim in bolnim!

Verski tisk 2018: Družina 101,40 €, Ognjišče 32 €, Prijatelj 11,70 €, Misijonska obzorja 9 €, Mohorjevke 46 €. Kdor bi želel prejemati po pošti, naj sporoči. V vsako družino naj pride vsaj en verski tisk!

Misijonsko svečo še lahko vzemite za vsako družino, da bi ob njejmolili za blagoslov naših družin.

Sveti misijon se danes izteka s slovesno mašo, sklepnim nagovorom, zahvalno pesmijo, blagoslovom spominkov in ofrom, ob katerem se osebno poslovimo od misijonarja p. Milana in prejmemo spominsko podobico. Bog daj, da bi izrečene besede, skupna srečanja, molitve in prejem zakramentov še naprej delovali in odmevali v našem življenju!

Danes sprejmemo med mašo tudi betlehemsko luč, prižgano v votlini Jezusovega rojstva.

Miloščina kvatrne nedelje bo za semenišče in potrebe škofije. Hvala dobrotnikom!

»Polnočnica« bo prihodnjo nedeljo na Vogrskem ob 22h (od 2130 koncert) in v Kromberku ob 24h.

Verouk bo reden, da se pripravimo na božič – tudi prilika za spoved.