Zakonci, še posebej jubilanti: za vas še posebej molimo in vas blagoslavlja-mo danes  med mašo.

Ob smrti in pogrebu + Ade Gregorič, Vogrsko 6, ste darovali za cerkev namesto sveč in rož. Iskrena hvala in Bog vam povrni!

ŽPS Vogrsko ima sestanek jutri po maši. Obvestite se med seboj!

Otroci, nadaljujemo z rednim veroukom. Ne pozabite domačih nalog!

Delavnica za otroke bo v Kromberku v soboto ob 9h. Radi pridite!

Pri verouku boste prejeli Adventni koledar, kjer je zgodba za vsak dan adventa in spodbuda v pripravi na božič.

Prihodnja nedelja je prva adventna (prinesite k blagoslovu adventne venčke) in nedelja Karitas (miloščina bo v ta namen).

Sv. Miklavžu dobrotniku pomagajmo pri obdarovanju otrok!

Miklavževanje s simboličnim obdarovanjem otrok bo na Vogrskem v nedeljo, 1. 12. ob 17h, v Kromberku pa 5. 12. ob 1730.

Rajna: Alma Komel, Ajševica 29 (95 let) je umrla 18. 11., Jožef Komel, Loke 33 (96 let) pa 20. 11. Gospod, daj jima večni pokoj!

Miloščina zahvalne nedelje: Kromberk 210 €, Vogrsko 120 €. Bog vam povrni!

Družinsko mašo danes v Kromberku oblikujejo starši in otroci 6. razreda.

Otroci, nadaljujemo z rednim veroukom. Ne pozabite domačih nalog!

Kromberk: prvoobhajanci in starši pridite na pripravo v petek ob 18h (5 lekcij).

Župnijska karitas Vogrsko ima srečanje jutri po maši.

Zakonski jubilanti: za vas bomo še posebej molili in vas blagoslovili med mašo prihodnjo nedeljo.

Sv. Miklavžu dobrotniku pomagajmo pri obdarovanju otrok!

Rajni:Zofija Komel, V. Vodopivca 101 (92 let) je umrla 12. 11., Gotard Gregorič, Damber 44 (89 let) 12. 11., Branko Marvin, Vogrsko 129 b (83 let) pa 13. 11. Gospod, daj jim večni pokoj!

Hvala vsem, ki ste se potrudili za lepo praznovanje sv. Justa, zavetnik cerkve in župnije Vogrsko. Hvala!

Vogrsko: današnja miloščina je kot »zahvalna« za potrebe škofije. Hvala!

Otroci, nadaljujemo z rednim veroukom. Ne pozabite na domače naloge!

Birmanci, prihodnjo nedeljo bere prošnje 1. skupina.

Družinsko mašo prihodnjo nedeljo v Kromberku oblikujejo starši in otroci 6. razreda.

Ponudba: Marijanski koledarji (2,50 €), Pratika (5,90 €), sveče (2 €) ...

Mašni nameni: prosim, da bi naročali maše, saj ste skoraj vse naročene želeli prav na določene dneve in tako za ostale dneve primanjkuje intencij. Hvala za razumevanje!

Rajna:Ada Gregorič, Vogrsko 6 (85 let) je umrla 5. 11., Egon Volk, Ajševica 28 (65 let) pa 6. 11. Naj počivata v miru!