Posvet: Katoličani na Goriškem: povojna leta (1947–1962) bo v soboto, 19. oktobra ob 9.30 v dvoranikonkatedrale:

- Renato  Podbersič: Katoliška cerkev v Jugoslaviji v prvih povojnih letih

- Italo Santeusanio: Krščanska demokracija na Goriškem v petdesetih letih

- Ferruccio Tassin: Leto 1948 v Spodnji Furlaniji v okolici Cervignana

- Peter Černic: Slovenski katoličani v okviru goriške pokrajine po letu 1947        

 »Goriška dlan«: iskrena hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in izvedbi ali se udeležili te lepe dobrodelne prireditve!

Misijonska nedelja bo prihodnja, ko bomo miloščino zbirali za misijone. Hvala!

Slovenska karitas pripravlja v petek zvečer in soboto na Mirenskem Gradu seminar za sodelavce Karitas pod naslovom »Dobro iz vsakega srca«. Vabljeni!