• Danes obhajamo svetovni dan ubogih, ki ga je papež Frančišek napovedal ob sklepu izrednega svetega leta usmiljenja. Z njim želi prebuditi zavest vernikov, da bi prisluhnili kriku ubogih in trpečih. Osrednja misel, izbrana za letos, nas spodbuja: »Ne ljubimo z besedami, ampak z dejanji.«
 • Glas ubogih poziva vse ljudi, da naj uporabijo najboljše moči, da se ne bodo omejili zgolj zagotavljanje bratske pomoči revnim, pač pa da bodo tudi tako na človeškem kot na duhovnem področju poudarili dostojanstvo osebe ubogega.
 • Teden zaporov od 19.-25.11.2017, je v svetu že več kot 40 let, spodbuja krščanske skupnosti k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Več in gradivo lahko dobite na spletni strani www.center-ecce.si.
 • Člani Župnijskih gospodarskih svetov iz dekanije Nova Gorica in Šempeter imajo skupno srečanje danes (19.11.) ob 16. uri v  konkatedrali. Prisoten bo tudi škof Jurij Bizjak.
 • Goriška območna karitas ima srečanje v torek ob 19.30
 • Sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in petja goduje v sredo, 22. novembra. Našim cerkvenim pevcem, organistom in pevovodjem iskreno čestitamo in se vam zahvaljujemo za lepšanje in bogatitev svetega bogoslužja.

 

 • Goriška območna karitas vabi v ponedeljek, 13.11.2017 ob 19.30 v konkatedralov Novi Gorici na okroglo mizo z naslovom: Ko bom zbolel, ne bom sam. V goste smo povabili dpl. med. sestro ga. Metko Špacapan, vodjo patronažnih sester v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Vabimo vse, ki vas problematika zanima, posebno sodelavce karitas, kateri se s starimi in bolnimi pogosto srečujejo.
 • Člani Župnijskih gospodarskih svetov iz dekanije Nova Gorica in Šempeter imajo skupno srečanje naslednjo nedeljo ob 16. uri v spodnji dvorani v konkatedrali. Vhod je pri vrtcu.
 • V Grgarju je danes ob 14h, ob župnijskem prazniku sv. Martina, maša in  blagoslov novega župnišča.
 • Študijsko posvetovanje skupnosti slovenskih katehistinj - Il.Bistrica med 17. in 19. nov.2017.
 • Praznovanje svetovnega dneva ubogihbo naslednjo nedeljo. To je določil papež Frančišek.

 

 • ·         Zahvalna nedelja je danes, zato je miloščina za potrebe škofije – za sklad duhovniškega doma v Šempetru. Škof, pa tudi duhovniki se iskreno zahvaljujemo vsem sodelavcem v naših župnijah, ki vam ni vseeno, kakšno je pastoralno življenje naših skupnosti in v kakšnem stanju so vaše cerkve in ostali župnijski prostori. Bog vam stokratno povrni z večnimi darovi!
 • ·         Vsi sveti in verne duše: hvala vsem, ki ste se potrudili za slavljenje svetih in molili za rajne – duše v vicah. V osmini 1. novembra lahko še prejmemo popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim (pogoji: spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve in molitev).
 • ·         Verouk bo zopet reden: otroci, potrudite se, ne pozabite naloge!
 • ·         Rožni venec radi molimo tudi po oktobru v cerkvi, pa tudi doma – osebno in skupaj kot družina (vsaj desetko). V novembru molimo za duše v vicah.