Priprava na krst se prične v sredo, 4. marca ob 17.30 v konkatedrali v Novi Gorici.

          Prvi petek in prva sobota nas vabita k prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca.

          Katehumenat bo v soboto ob 17.30 v konkatedrali.

          Miloščina kvatrne nedelje (8. marca) bo za semenišče in za potrebe škofije. Bog vam povrni!

          Ob postnih petkih se zdržimo mesnih jedi. Vabimo vas, da prihranek ob odpovedi hrani namenimo revnim  in pomoči potrebnim (n.pr. v nabiralnik za Karitas ali na veliki četrtek…).

          Škofijsko srečanje strežnikov bo v Vipavi 14. marca.

Koronavirus: ob širitvi okuženosti z novim virusom (COVID-19) je Slovenska škofovska konferenca izdala navodila za bogoslužja in obnašanja v cerkvah:

          kropilniki z blagoslovljeno vodo se izpraznijo; verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pri klopi pokleknejo;

          pri pozdravu miru opustimo stisk roke;

          obhajilo prejmemo na roke;

          če zbolimo, ostanemo doma.

Goriška območna karitas GOK ima redno srečanje pri konkatedrali v torek ob 19.30.

Katehumenat – priprava odraslih na prejem  zakramentov krsta, obhajila in birme. Prvo srečanje bo v soboto, 29. februarja ob 17.30 v konkatedrali v Novi Gorici. Morda je kdo v dvomu. Naj poskusi. Če to ne bo tisto, kar išče, bo lahko prekinil. Bog vsakemu daje svobodo.

Priprava na krst se prične v sredo, 4. marca ob 17.30 v konkatedrali v Novi Gorici.

Pepelnica, ki bo v sredo,  nas s spokornim obredom pepeljenja vpelje v sveti postni čas priprave na velikonočne praznike odrešilnega trpljenja, smrti in vstajenja.

           

Pastirsko pismo naših škofov pred začetkom posta beremo danes in prihodnjo nedeljo.

Katehumenat – priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati 29. februarja 2020. Vsi zainteresirani se že prej oglasite pri domačem župniku.

Priprava na krst se prične v sredo, 4. marca ob 17.30 v konkatedrali v Novi Gorici.