Današnja nedelja Sv. Trojice je tudi kvatrna, zato je miloščina za semenišče in za potrebe škofije. Hvala dobrotnikom!

Telovo: zapovedan praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi bo v četrtek. Počastimo Jezusa med nami in se mu izročimo!

Zadnja navodila SSK:
a) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
b) Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.
c) Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
d) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.
e) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko.
f) Spoveduje se lahko v spovednici, če je primerno zaščitena. Spovedanec ima masko in se razkuži pred vstopom. Še vedno se priporočajo zunanji prostori.
g) Za krste in poroke veljajo pravila kot za svete maše.

Binkošti – praznik Svetega Duha je danes. Prosimo ga za njegove sedmere darove!

V juniju še posebej častimo Srce Jezusovo in se mu priporočamo in posvetimo sebe in naše družine!

Duhovniki Goriškega pastoralnega območja (GPO) bomo v sredo na Mirenskem Gradu obnovili svoje obljube duhovniškega posvečenja.

Prvi petek in prva sobota nas vabita k prejemu zakramentov in k češčenju Jezusovega in Marijinega Srca.

Prihodnja nedelja Sv. Trojice bo tudi kvatrna, zato bo miloščina za semenišče in za potrebe škofije.

Sklep verouka in delitev spričeval bo po župnijah na dogovorjen način. Tudi med počitnicami ne pozabimo na Boga (molitev, maša, spoštljivo oblačenje in primerno obnašanje)!