• Cvetna (oljčna) nedelja: danes pričenjamo sveti ali veliki teden Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Blagoslovljeno oljčno vejico spoštljivo shranimo doma.
  • Velikonočna spoved:priložnost je še v konkatedrali, na Kapeli in na Sveti Gori.
  • Prihranek ob odpovedi hrani in pijači namenimo revnim in pomoči potrebnim n.pr. na veliki četrtek!
  • Krizmena maša bo na veliki četrtek ob 930 v Kopru, ko s škofom somašujemo duhovniki ob posvetitvi sv. krizme ter blagoslovu bolniškega in krstnega olja.
  • Jezusa v »božjem grobu« radi počastimo v naših cerkvah od velikega četrtka zvečer do velikonočne vigilije v soboto zvečer. Ta čas tudi zvonovi ne zvonijo.
  • Strogi post in zdržek od mesnih jedi je na veliki petek; potrudimo se za odpoved!
  • Na veliki četrtek obnavljamo zadnjo večerjo in postavitev zakramenta evharistije in svetega reda.
  • Na veliki petek spremljamo Jezusa v trpljenju in smrti na križu ter pokopu.
  • Na veliko soboto zvečer in na veliko noč slavimo Jezusovo vstajenje – zmago nad grehom in smrtjo.