Zahvalna nedelja je danes, ko se Bogu zahvaljujemo za vse sadove zemlje in darove, ki nas spremljajo v življenju. Današnja miloščina je za potrebe škofije. Hvala tudi vsem, ki vzdržujete cerkvene objekte, omogočate redno pastoralno življenje in podpirate duhovnike. Bog vam stokratno povrni!

Popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim, lahko pridobimo še v osmini vseh svetih pod običajnimi pogoji: spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve in molitev.

Starši in otroci, nadaljujemo z rednim veroukom. Potrudimo se in prihajajmo z veseljem!

V novembru se radi spomnimo vernih rajnih (duš v vicah) z molitvijo, darovanjem za mašo in z udeležbo pri sveti daritvi! Skrbimo tudi za urejenost grobov (tudi duhovniških); naj bo na naših grobovih tudi križ, znamenje vere v posmrtno življenje.