Advent je sveti čas priprave na božič. K notranji, duhovni pripravi, naj nam pomagajo tudi adventni venček, adventni koledar, odpoved dobrinam v korist lačnim in drugače potrebnim, češčenje Marije v pričakovanju Jezusovega rojstva, priprava jaslic in priprava na dobro adventno spoved…

Adventni venček nas spremlja ob molitvi do božiča. Ob prižiganju sveč naj bo vedno prisoten, zaradi varnosti, tudi odrasel človek (tata in/ali mama)!           

Začeli smo z devetdnevnico pred božičem. radi prihajajte k maši, da bo naše srce pripravljeno praznovati praznik Jezusovega rojstva.

Naslednjo nedeljo bodo skavti prinesli betlehemsko lučko in jo bodo podarjali po vseh mašah. Mnogi imate doma lučko in jo prinesite s sabo, da boste dobili nov vložek in lučko odnesli domov. Bodimo vsi odgovorni tudi do okolja.

Božično spovedovanje bo še posebej na Kapeli, na Sv. Gori in v konkatedrali (v petek ves dan). Izkoristimo lepo priložnost za spravo z Bogom in s Cerkvijo!

Kvatrna nedelja bo naslednja.