Četrta adventna nedelja nas z devetdnevnico približuje božični skrivnosti Jezusovega rojstva. Skrbno se pripravljajmo, ne le zunanje (načrtovanje in izdelava jaslic v cerkvi in doma), ampak tudi duhovno (odpoved, molitev, dobra spoved…). Le tako bomo zares doživeto obhajali bogate božične praznike. V družinah se potrudimo za molitev ob adventnem venčku in pogostejši obisk maše!

Kvatrna nedelja je danes. Miloščina je za semenišče in za potrebe škofije. Hvala!
Luč miru, prižgano v Betlehemu, prinašajo skavti. Ponesimo jo na domove! Dar, ki ga pri tem lahko izročimo, je letos namenjen družinam v stiski. Hvala za pomoč.