• Biblična skupina ima srečanje v torek ob 8.30.
 • Ločeni imajo srečuje ob torek ob 19.30.
 • Starejši imajo srečanje v sredo ob 17.30.
 • Starši veroučencev 1. in 2. razreda imajo srečanje v četrtek ob 19.30.
 • Praznik Kristusa Kralja je poseben praznik naše župnije. Ta dan imamo tudi celodnevno češčenje Najsvetejšega. Sklep češčenja z petimi litanijami in blagoslovom bo ob 16.30. Razpored češčenja je na oglasni deski. Vzemimo si čas, da se Kristusu zahvaljujemo, prosimo in ga častimo, saj je On edini Odrešenik človeka.
 • Priložnost za spoved je ob petkih, sobotah in nedeljah pred in med mašo. Naredimo vse, da bomo redno s čistim srcem prejemali sveto obhajilo.

 • Današnja miloščina je namenjena za obnovo naše cerkve.
 • Prvoobhajanci s starši imajo srečanje v sredo ob 17.30.
 • Župnijska Karitas ima srečanje v sredo po večerni maši.
 • Starši veroučencev 5. in 6. razreda imajo srečanje v četrtek ob 19.30.
 • Mladina se srečuje ob petkih ob 19.30.
 • Kandidati za birmo s starši imajo srečanje v soboto. Začne se ob 8. uri.
 • Strežniki imajo srečanje v soboto ob 10. uri.
 • Priložnost za spoved je ob petkih, sobotah in nedeljah pred in med mašo. Naredimo vse, da bomo redno s čistim srcem prejemali sveto obhajilo.

 • ·         Zahvalna nedelja je danes, zato je miloščina za potrebe škofije – za sklad duhovniškega doma v Šempetru. Škof, pa tudi duhovniki se iskreno zahvaljujemo vsem sodelavcem v naših župnijah, ki vam ni vseeno, kakšno je pastoralno življenje naših skupnosti in v kakšnem stanju so vaše cerkve in ostali župnijski prostori. Bog vam stokratno povrni z večnimi darovi!
 • ·         Vsi sveti in verne duše: hvala vsem, ki ste se potrudili za slavljenje svetih in molili za rajne – duše v vicah. V osmini 1. novembra lahko še prejmemo popolni odpustek, ki ga namenimo rajnim (pogoji: spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve in molitev).
 • ·         Verouk bo zopet reden: otroci, potrudite se, ne pozabite naloge!
 • ·         Rožni venec radi molimo tudi po oktobru v cerkvi, pa tudi doma – osebno in skupaj kot družina (vsaj desetko). V novembru molimo za duše v vicah.