• Današnja miloščina je namenjena za obnovo naše cerkve.
  • Prvoobhajanci s starši imajo srečanje v sredo ob 17.30.
  • Župnijska Karitas ima srečanje v sredo po večerni maši.
  • Starši veroučencev 5. in 6. razreda imajo srečanje v četrtek ob 19.30.
  • Mladina se srečuje ob petkih ob 19.30.
  • Kandidati za birmo s starši imajo srečanje v soboto. Začne se ob 8. uri.
  • Strežniki imajo srečanje v soboto ob 10. uri.
  • Priložnost za spoved je ob petkih, sobotah in nedeljah pred in med mašo. Naredimo vse, da bomo redno s čistim srcem prejemali sveto obhajilo.