Večerne maše ob 18.30 .

25. nov. je začetek tedna Karitas in 2.dec. sklep z nedeljo Karitas. Otroci bodo takrat »kot Miklavž« za tiste, ki potrebujejo hrano. Z enim  zavojčkom hrane iz  trgovine, bodo naredili vajo v dobrodelnosti, odrasli pa z darom pri maši za Škofijsko Karitas.

Po 18.nov. obhajamo teden zaporov in god sv. Cecilije, zavetnice glasbe in imamo celodnevno češčenje. Mislimo tudi na 1. adv. nedeljo -2. dec. – da bomo naredili in k blagoslovu prinesli adventni venček. Znamenje adventnega venca, naj bo tudi očem opazen klic k molitvi, ne samo okras, podobno kot »slišen klic» k molitvi, jutranje, opoldansko in večerno zvonjenje.

V ned. 18.11.  je »pri«  in »po« maši  v načrtu srečanje s starši naših birmanskih kandidatov.  Možnost nadomestenga srečanja bo med tednom, oznanjena po 18.nov.  oz. po dogovoru.

 

Večerne maše odslej  (z  28.10) ob 18.30 .

V torek po maši srečanje župnijske Karitas v učilnici.

 Birmanci  - poleg vodenja molitve rožnega venca, je bila v tem tednu dana možnost krašenja cerkve, v četrtek, 8.11 pa udeležba na dnevu odprtih vrat v komuni na Kostanjevici, skupaj z odraslimi pod naslovom: ALI JE KOMUNSKI KRUH RES GRENAK? Od 13.00 – 16.00. Svojo udeležbo potrdimo pri verouku v začetku tedna.

Ob zahvalni nedelji se nam zahvaljujejo škofje, pa tudi župniki za različne oblike sodelovanja: priprava in izvedba romanja, sodelovanje z birmanci, pevci, organisti in mnogimi, za katere se nam zdi sodelovanje že samo po sebi umevno , pa jih zato toliko lažje prezremo ... Bog povrni vsem! Hvala tudi za vse dni življenja, ki so nam dani.

 

Večerne maše odslej 18.30 ob nedeljah in delavnikih.

V času počitnic delajmo to, kar jih bo polepšalo: jesenske delavnice ...(glej  www.sgv.si.)

Slomškovo bralno priznanje naj bo spodbuda še drugim, pridružite se!

Birmanci  - skupina molivcev rožnega venca, meseca oktobra; molitev v cerkvi 20 minut pred mašo p o d a l j š u j e m o  tudi v november.  Spodbuda še vedno velja! Vpiši se!

Duhovna priprava, spoved, možnost za prejem odpustka. V pripravi nazapovedan praznik Vseh svetih (1.nov.) spoveduje župnik 31. 10. in 2. 11. med mašo tudi pater Simon Peter s Svete Gore.

Na zahvalno nedeljo ob 10.00 se v zahvali pridružimo tudi jubilantom ob okroglih obletnicah poroke, čeprav so jih nekateri  obhajali tudi v ožjem sorodstvenem krogu.