Maše po namenih, ki so  oznanjeni  bom maševal vsak dan - če Bog da. Pridružite se v duhu. Škofje nas spodbujajo k molitvi, sodelovanju ob radiu, TV in prejemu duhovnega obhajila.

Bližamo se veliki noči  in slovenski škofje so nam že obelodanili  s kakšnimi omejitvami jo bomo letos praznovali –  glej: https://katoliska-cerkev.si /navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-  Bodimo pozorni na poudarke in  n e  o p u s t i m o  tega kar v danih razmerah lahko naredimo doma sami z ostalimi družinskimi člani:

Ob zvonenju 3x na dan smo povabljeni k molitvi » Angel Gospodov«  ali skupaj z jutranjo  ali večerno . Lahko  ob drugem za večino primernem času preko radia, TV, ...

Veroučenci tudi  k prebiranju  veroučnih vsebin,   mlajši skupaj z odraslimi.

Čeprav ne bomo mogli k spovedi na običajen način  nam papež Frančišek svetuje  da  obžalujemo grehe in prosimo dobrega Očeta odpuščanja z obljubo da se bomo spovedali kasneje, ko bo to možno.    Se vprašujemo vsak dan: kako porabljamo čas,  kakšne vsebine poslušamo ali gledamo, nas duhovno bogatijo ali celo ogrožajo z zasvojenostjo, kakšni so naši medsebojni odnosi, spremljamo ob nedeljah in sodelujemo pri  prenosu sv. maše, ki ga izberemo.  Se ob stranpoteh zvečer  odpravimo spat z molitvijo  k e s a n j a  ?

 

Maše po namenih, ki so  oznanjeni  bom maševal vsak dan - če Bog da. Pridružite se v duhu. Škofje nas spodbujajo k molitvi, sodelovanju ob radiu, TV in prejemu duhovnega obhajila.
Teden  družine,  od 19.-25.marca
»ILEGALNA« MAŠA – pričevanje:
  »Eno  najlepših doživetij v zaporu je bilo »ilegano« maševanje  29.novembra 1952. Duhovniki so se odločili, da bo nekdo maševal. Nismo imeli ne vina ne hostij ne mašnih plaščev ne svetih posod in ne mašne knjige. Bili smo brez vsega. Izkušeni duhovniki so poskrbeli, da smo dobili bistveno in se začeli pripravljati na to slovesnost z molitvijo. Po nekem dogovoru so pri obisku domači prinesli »cvibo«, rozine in kekse, primerne za posvečenje. Rozine so dali v pločevinko, da so fermentirale, keksi pa so čakali na dogodek. Nekateri so s skupnimi močmi pripravljali osnovne besede za posvečenje....bilo je še več molitve, spovedovali smo se in si podali roke v znamenje, da ni med nami najmanše zamere ...nekateri so opozorili na morebitno težavo: g. Podlipnik je bil odličen duhovnik, ki so ga mnogi osebno poznali, pa  bi zaradi njegove »neprilagodljivosti socialističnim razmeram« med pogovori z višjimi nehote razkril naš podvig ... Rešitev smo našli  ... g. Preac  ki je maševal, je bil na drugem koncu sobe ....

               Trenutki tišine in nebeškega veselja. Bog je prišel med nas in mi smo ga prejeliv svoja srca, nekateri po dolgih letih ... Za zahvalo sem imel veliko časa in zdelo se mi je, da sem na svobodi, da nisem med rešetkami, in povabil sem v svojo dušo Božjo Mater, svetega Jožefa, svojega zavetnika sv. Stanislava ...itd ...Hvala Jezus, da si nas obiskal in nam pokazal, da nas imaš rad.« (S.Sivec, Skozi ogenj- Gorica 2015 str.205-206)  

 Ob tem spominu naj nam tudi sedanje razmere pomagajo priti v globino, k osebni veri.