Miklavževanje bo v četrtek 17. uri v cerkvi.

Obisk starejših, bolnikov.bo na.prvi. petek

Možnosti za spoved na prvi petek, 6.12. (ta teden) in 14.12- soboto, od 17. ure do 18.30. s spovednikoma od drugod.

Na začetku ADVENTA tudi s pogledom nazaj ugotovimo, da smo bili povabljeni   k soudeležbi pri nočnem češčenju, enako v nedeljo preko dneva, odrasli in otroci, k dopolnitvi srečanja za starše, praznovanju v sosednji župniji N Gorica; povabljeni ob prejemu adventnega koledarja k pripravi na božič tudi z molitvijo, mašo. Še vedno odmeva »Klic dobrote« in današnja ned. Karitas, z odprtimi možnostmi za pomoč; k sodelovanju pri »pripravi Miklavža«, skrbi za cvetje in krašenje cerkve ...Preveč bi bilo samo naštevati, delno odgovarja povzetek pisma: (v celoti na oglasni deski!) Našli bomo nekaj vsebine za izpraševanje vesti, tudi za našo spoved pred božičem.

PISMO MOJEMU ŽUPNIKU (objavljeno v »Novem glasu« dne, 28.11.2019 št.:46) piše »Polona« o opažanjih v župniji v odgovoru pa župnik sklene takole: »...Krivda ni samo pri nas duhovnikih, češ da vas premalo ... opozarjamo...  Malo je družin, v katerih bi otroke vzgajali k odpovedi in darovanju. Pred petimi leti so šolarji k jaslicam pri nas prinesli 60 otroških hranilnikov za misijone. Lani samo 8. To nekaj pove! Kaj naj naredimo?« Vsi, ki do Cerkve nekaj čutite, imejte odprte roke kot tudi srce za cerkvene potrebe, pa tudi  za misijone, Karitas ......Kdor daruje za cerkvene potrebe naj ve, da je to del dolžnosti, ki mu pripada kot verniku!«(op.:če to zmore) »Bog pa, ki vidi na skrivnem, vam bo tudi to povrnil ...Hvala za pismo draga ga. Polona!  Vaš župnik A.K.«