Načrtovani medžupnijski misijon pod geslom»VSE DELAM NOVO«(Raz21,5)in misijonska nedelja. Kaj imata, ali imata kaj  skupnega? V 5. vrstici 21. poglavja svetopisemske knjige Razodetje, so besede gesla našega medžupnijskega misijona položene v usta »sedečega na prestolu« ki se nadaljujejo s trditvijo: »Zapiši, zakaj te besede so zanesljive in resnične!«Oznanilo, ki nam je bilo posredovano po naših predhodnikih, različnih misijonarjih-starših, duhovnikih, kulturi ...nas toliko bolj vabi k spreobrnjenju, kolikor bolj smo prepričani, da je tudi za naš čas dobro in odrešilno. Mnogi na zemeljski obli še niso dočakali, da bi slišali prvo veselo oznanilo; tam kjer slutijo lepoto in moč Božje besede ... , tudi sami vabijo misijonarje, da bi ga lahko slišali in sprejeli za izoblikovanje sloga svojega življenja. Tudi mi, ki oznanilo vsaj delno poznamo, potrebujemo novo evangelizacijo, da bi ga na novo odkrili, ne da bi bili z njim samo sami zadovoljni, ampak si (kot misijonarji) dejavno prizadevali, posredovati ga (op.: ne vsiliti!) tudi drugim.