Molitev  za misijon:

Gospod Jezus, na tvojo besedo so apostoli vrgli mrežo in zajeli obilico rib.
Tudi nas nagovarjaš, da sredi viharjev življenja ne utonemo v mlačnosti, naveličanosti in brezupu, marveč se po zgledu prednikov, ki so zgradili župnijsko občestvo, odpravimo polni zaupanja novim časom naproti in  odgovorimo z živo vero na potrebe sedanjega trenutka. Okrepi nas  v tem času milosti, da se bomo čutili soodgovorne pri reševanju našega kraja na družbenem in duhovnem področju...