• 26.12. je praznik zavetnika naše župnije sv. Štefana, mučenca. Zaznamujemo ga tudi z blagoslovom vode in soli z »japko v šalčki«. Državni praznik-dan samostoj-nosti in enotnosti  s sv. mašo za domovino izjemoma ob 17. uri. nas vabi da se s hvaležnim spominom na dogodek pred 27 leti v molitvi združimo s prošnjo, naj Gospod blagoslovi našo domovino Slovenijo in prebivalce, da bomo živeli v miru in spoštovanju.
  • Božični koncert v župnijski cerkvi sv. Štefana – Solkan, 26. dec. ob18.00,  nam je podarjen v organizaciji Krajevne skupnosti Solkan.
  • Bog povrni za dar, ki je bil ob koncu misijona namenjen župniji in vsem, ki so  in ste v času misijona sodelovali. Nekateri ste se dobro ogreli in pozabili na manj ugodno vreme, ki je spremljalo naš medžupnijski misijon.
  • Materialna pridobitev zadnjih dni (montaža klime v kapeli poleg prezbiterija) naj bo vidno znamenje, da se bo »mrazu« v našem življenju lahko približala tudi »vročina«. Še je čas ...da presojamo znamenja časa tudi v naši župniji.