Večerne maše odslej  (z  28.10) ob 18.30 .

V torek po maši srečanje župnijske Karitas v učilnici.

 Birmanci  - poleg vodenja molitve rožnega venca, je bila v tem tednu dana možnost krašenja cerkve, v četrtek, 8.11 pa udeležba na dnevu odprtih vrat v komuni na Kostanjevici, skupaj z odraslimi pod naslovom: ALI JE KOMUNSKI KRUH RES GRENAK? Od 13.00 – 16.00. Svojo udeležbo potrdimo pri verouku v začetku tedna.

Ob zahvalni nedelji se nam zahvaljujejo škofje, pa tudi župniki za različne oblike sodelovanja: priprava in izvedba romanja, sodelovanje z birmanci, pevci, organisti in mnogimi, za katere se nam zdi sodelovanje že samo po sebi umevno , pa jih zato toliko lažje prezremo ... Bog povrni vsem! Hvala tudi za vse dni življenja, ki so nam dani.