18.nov. - začetek teden zaporov. Birmanci, starši, in kateheti bomo imeli možnost srečanja z zaporniškim vikarjem g. Robertom Friškovcem v soboto, 24. nov. dopoldne. V kolikor se nam želi pridružiti še kdo iz našega pastoralnega območja, je,  iz praktičnih razlogov, zaželjeno da se prej prijavi župniku župnije.

Celodnevno češčenje začnemo v soboto  po večerni maši; nadaljujemo čez noč (vsaj trije udeleženci vsako uro) in nedeljo, 25.nov. Sklep: pred  oz. pri večerni maši.  List za vpis na mizici,  naj (z oznako) pripomore k enakomerni porazdelitvi udeležencev. V pripravi na evharistični kongres leta 2020 v Budimpešti nas k češčenjue spodbuja tudi skupnost Emanuel.

25. nov. je začetek tedna Karitas. Otroci in veroučenci so tudi povabljeni, k razvijanju čuta za bližnjega – k dobrodelnosti - tako da »kot Miklavž« -  z majhnim darom v hrani, ki je otrokom všeč, in jo nabavijo  ali z oddajo ene izmed svojih igrač, njim zelo pri srcu –    r a z v e s e l i j o, nekoga kije nima, pa si jo želi.  Svoj dar bomo oddali v škatlo ob vstopu v cerkev 2. dec.- na nedeljo Karitas,  za skladišče Območne Karitas.