Župnija Solkan poleti ne pošilja oznanil.

Danes, na nedeljo zahvale, tudi za katehezo, verouk ...si bomo izprašali vest, koliko upoštevamo vabila za: ... Sveto Goro, zakramente, sodelovanje pri maši ... zahvalo za dar birme, pomoč ... (ne)sodelovanje v župniji.

V nedeljo, na BINKOŠTI, 9. junija 2019, povabimo in pomagajmo, da se nam dopoldne ob 10. uri pridružijo tudi starejši, ki ne morejo več redno prihajati  v župnijsko cerkev, pa jim je tudi srečanje lahko v spodbudo in pomoč.

Na binkoštni praznik imejmo čas tudi za starejše, ki se nam z našo pomočjo, vabilom in sodelovanjem pri prevozu,  lahko pridružijo. Hvaležni bomo, če boste prispevali kaj »made in doma« pečenega –, za agape ob koncu maše. Hvala!

Pater s Svete Gore na prvi petek  na razpolago za spoved pred in  med mašo.

V Sporočilih slovenskih škofij nam je naznanjeno, da bo 22. junija  v cerkvi sv. Ane v Cerknem,  posvečen za stalnega diakona Jurij Vončina, doma v Idrijskih Krnicah. Diakoni so redni krstitelji,redni delivci obhajila, s pooblastilom veljavno prisostvujejo sklenitvi sv. zakona, smejo deliti  nekatere blagoslove, voditi pogrebe in se posvečati različnim karitativnim dejavnostim ... Priporočen nam je v molitev.

 Danes, na nedeljo zahvale, tudi za katehezo, verouk ...si bomo izprašali vest, koliko upoštevamo vabila za: ... Sveto Goro, zakramente, sodelovanje pri maši ... zahvalo za dar birme, pomoč ... (ne)sodelovanje v župniji.

V nedeljo, na BINKOŠTI, 9. junija 2019, povabimo in pomagajmo, da se nam dopoldne ob 10. uri pridružijo tudi starejši, ki ne morejo več redno prihajati  v župnijsko cerkev, pa jim je tudi srečanje lahko v spodbudo in pomoč.Na binkoštni praznik imejmo čas tudi za starejše, ki se nam z našo pomočjo, vabilom in sodelovanjem pri prevozu,  lahko pridružijo. Hvaležni bomo, če boste prispevali kaj »made in doma« pečenega –, za agape ob koncu maše. Hvala!

Pater s Svete Gore na prvi petek  na razpolago za spoved pred in  med mašo.

V Sporočilih slovenskih škofij nam je naznanjeno, da bo 22. junija  v cerkvi sv. Ane v Cerknem,  posvečen za stalnega diakona Jurij Vončina, doma v Idrijskih Krnicah. Diakoni so redni krstitelji,redni delivci obhajila, s pooblastilom veljavno prisostvujejo sklenitvi sv. zakona, smejo deliti  nekatere blagoslove, voditi pogrebe in se posvečati različnim karitativnim dejavnostim ... Priporočen nam je v molitev.

 

VEROUK po urniku;

- za skupino 3. razreda dodatno še v petek ob 18. uri s pripravo in udeležbo pri prvi spovedi, ob navzočnosti vsaj enega od staršev.
- verouk 7. razredav treh skup. istočasno.

SOBOTA - 1. junija 2019 – na Sveti Gori - Škofijsko romanje šolske mladine, staršev in katehetov. Sv. maša ob 11.00 in  skupni program do 13.15

NEDELJA 2. junija 2019 – v župniji zahvalno bogoslužje ob sklepu veroučnega leta s sodelovanjem pri zahvalni maši.
Odločitev za krščansko praznovanje  nedelje,  primeren čas za  slavljenje Boga, »rešuje« tudi udeležba pri večerni maši. Tudi tako se lahko osvežimo za nov teden.

 Na NEDELJO, 9. junija 2019 – binkošti – vabimo in pomagajmo, da se nam dopoldne ob 10. uri pridružijo tudi starejši, ki ne morejo več redno prihajati  v župnijsko cerkev, pa jim je tudi srečanje lahko v spodbudo in pomoč.

Na binkoštni praznik naj bo čas tudi za starejše, ki se nam z našo pomočjo, vabilom in sodelovanjem pri prevozu,  lahko pridružijo. Vabljeni!