• Prvi petek obisk bolnikov, starejših. Sporočite prosim!
  • Pater bo za spoved namesto na prvi petek,  že v torek,31.avgusta v povezavi z večerno mašo.
  •  Verouka v času počitnic ni. Vabljeni skupaj z odraslimi k maši, poleg obiska pokopališč.
  • Obisk pokopališča in cerkve je za  praznike lahko, združen s popolnim odpust-kom, če molimo po papeže-vem namenu ter smo bili pri spovedi in obhajilu.
  • Zahvalna nedelja je za našo župnijo priložnost, da se Bogu zahvalimo z zakonskimi jubilanti, ki v tekočem letu obhajajo okrogle obletnice poroke. Kljub temu, da mnogi praznujejo v krogu družine, v božjepotnih cerkvah in župnijah, kjer so bili poročeni... skupna zahvala Bogu v župniji ni preobilje hvaležnosti. Oglasite se, ali pa se brez »bobnanja« tiho pridružite pri maši in  tudi po maši na kratkem srečanju v župnišču.
  •  Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo v ponedeljek, 6.nov. ob 19.30

29. Oktobra se vrnemo na sončni čas. Od takrat naprej bodo večerne maše  ob 18.00
 
Srečanje Župnijskega gospodarskega sveta bo v ponedeljek, 6. novembra zvečer.
OKROGLE OBLETNICE:· 
V letu 2017 je veliko okroglih obletnic: 500 letnico reformacije,  ki jo dobro približuje CD št. 150 »Od konflikta do skupnosti« -Poročilo  luteransko- rimokatoliške komisije za edinost; posebej blizu nas,  je 300 letnica kronanja milostne svetogorske podobe, ... 100 letnica Fatime, prve svetovne vojne, 100 letnica oktobrske revolucije,  70 letnica N. Gorice in dogodkov v Solkanu. Eno je gotovo: zgodovine ne moremo in ne smemo ponarejati. Lahko pa se ravnamo po načelu, ki ga je v začetku 2. vatikanskega koncila priporočil pp. sv. Janez XXIII., ko je pri ekumenskem dialogu zagovarjal načelo, da bolj naglašamo tisto kar nas povezuje, in manj tisto, kar nas ločuje. Molitev k Mariji, ki je stari kači strla glavo, pa ostaja najučinkovitejše zdravilo proti zlu, ki je in se pojavlja v različnih oblikah, v  obdobjih zgodovine.

Načrtovani medžupnijski misijon pod geslom»VSE DELAM NOVO«(Raz21,5)in misijonska nedelja. Kaj imata, ali imata kaj  skupnega? V 5. vrstici 21. poglavja svetopisemske knjige Razodetje, so besede gesla našega medžupnijskega misijona položene v usta »sedečega na prestolu« ki se nadaljujejo s trditvijo: »Zapiši, zakaj te besede so zanesljive in resnične!«Oznanilo, ki nam je bilo posredovano po naših predhodnikih, različnih misijonarjih-starših, duhovnikih, kulturi ...nas toliko bolj vabi k spreobrnjenju, kolikor bolj smo prepričani, da je tudi za naš čas dobro in odrešilno. Mnogi na zemeljski obli še niso dočakali, da bi slišali prvo veselo oznanilo; tam kjer slutijo lepoto in moč Božje besede ... , tudi sami vabijo misijonarje, da bi ga lahko slišali in sprejeli za izoblikovanje sloga svojega življenja. Tudi mi, ki oznanilo vsaj delno poznamo, potrebujemo novo evangelizacijo, da bi ga na novo odkrili, ne da bi bili z njim samo sami zadovoljni, ampak si (kot misijonarji) dejavno prizadevali, posredovati ga (op.: ne vsiliti!) tudi drugim.