Nedelja svetega pisma in »svetopisemski maraton«, popoldne srečanje v Vipavi.

V nedeljo, 3.2. po dopoldanski maši srečanje staršev veroučencev 3. razreda.

V naši župniji smo v preteklem letu poleg tekočih stroškov, rednih dajatev in oddanih namenskih miloščin zmanjšali naš dolg z vračilom in delno odpisom za 16.000.- €. Bog povrni vsem, ki ste v času stiske mogli in hoteli pomagati, pa tudi vsem, ki z razumevanjem delno še čakate.

 Zgibanke Zavoda Antona Martina Slomška, z naslovom »Pomoč za odkup stavbe, v kateri je prihodnost naših otrok« so ena od poti, ki naj bi omenjeni zavod pripeljala do rešitve, nikakor pa ne izsiljevanje; naj nam bodo v informacijo, ko tudi sami kot župnija še hodimo po podobni poti.

Osemdnevnica molitve  za edinost kristjanov s prizadevanjem za pravičnost, naj nam bo pri srcu.

27.1. po dopoldanski maši vabljeni na srečanje, da bi skupaj načrtovali poživitev sodelovanja pri čiščenju in krašenju cerkve.

V naši župniji smo v preteklem letu krstili 3 otroke (poleg teh vsaj še dva drugod), 13 jih je prejelo prvo sv. obhajilo, 11 jih jeza leto 2018 vpisanih v naši mrliški knjigi od katerih smo se poslovili s krščanskim pogrebom. Za neposredno pripravo na poroko so se v župniji priglasili štirje pari, od katerih sta  dva obhajala zakrament svetega zakona v domači cerkvi, dva para pa  drugod.   

Nedelja svetega pisma in »svetopisemski maraton.«  Dve uri pred sveto mašo v soboto in nedeljo, 26. in 27. januarja bomo v cerkvi z različnimi sodelavci (birmanci, starši...) zaporedoma brali izbrane spise iz  svetega pisma tudi v želji, da bi postajala vsebina svetega pisma naša duhovna hrana. Tudi srečanje v Vipavi (isto nedeljo)ali župnijske svetopisemske skupine naj bi bile v spodbudo pri branju, še bolj pa v življenju. Skupina 7. razreda naj v veroučni  knjigi ne prezre kateheze o sv. pismu. Birmanski kandidati  bodo sami poiskali v knjigi svetega pisma, ali s pomoćjo interneta, svetopisemsko knjigo, ki jo bomo brali.

»DRUŽINA« nam napoveduje novo preobleko in vabi k sodelovanju  in branju s tehtno vsebino. Tudi v zadnji številki je nekaj naslovov, ki niso samo reklama kot n.pr.:«Obžalujem, da sem bila nadomestna mama«, »Vprašanje bodoče učiteljice«, »Svet brez skrivnosti«, » Je večja grožnja Sloveniji medved ali katoličan?!« ...    »Zakaj fantje nočejo brati?«

 

 

Starši birmanskih kandidatov z  rednim sodelovanjem smo lahko v oporo. Hvala! Poskrbimo za potrdila izbranih botrov.

Otroci,  veroučenci. Dar doslej zbranih prispevkov »otroci za otroke -2018« z dodatkom drugih dobrotnikov je doslej dosegel 15 »skrinjic«  Čakamo še na doma skrite.

V petek, 18.1. pričenjamo teden molitve za edinost kristjanov, s sklepom na god spreobnitve apostola Pavla (25.1.) Geslo je iz 5. Mojzesove knjige in se glasi »prizadevaj si za pravičnost in boš živel«

V uvodu pripravljene knjižice beremo: « Ko skupaj molimo se bolj zavemo, da smo kot udje Kristusovega telesa ... svet je razdeljen, naša molitev pa je skupna in zato močna. Poklicani smo, da pričujemo za pravičnost in postanemo orodje Kristusove milosti, ki ozdravlja razdeljeni svet«