»Življenje novo se budi ...« se začenja ena od velikonočnih pesmi; bolniki in starejši doma in mi ki imamo možnost priti, kot del občestva v cerkev, naj ga izkusimo že na poti z vstalim Zveličarjem. Po vzoru učencev iz Emavsa naj v pogovoru z njim doživimo osrečujočo bližin.
To  vam  želi vaš župnik Jožko

  •  Prešli smo  na poletni čas, zato so večerne maše ob 19.00.
  • Verouka v tem tednu ni.
  • Na veliki petek začenjamo devetdnevnico v čast Božjemu Usmiljenju,
  • Birmanski kandidati in eden od staršev ali botrov, smo v soboto, 21. aprila povabljeni z enim od staršev ali botrom v starokrščansko središče Oglej.  V tednu verouka, bomo potrdili svojo namero tudi s svojim prispevkom za potne stroške.

  • Verouk v tem tednu ob običajnih urah.
  • Z veliko nočjo bodo večerne maše ob 19.00
  • S cvetno nedeljo,  začenjamo veliki     teden. V času ki je pred nami, poskrbimo za dobro spoved. V župniji  bo župnik, in  še kdo tudi drugod, na razpolago za spoved prve tri dni velikega tedna od 7.00 -8.00  in v povezavi z večerno mašo: pred oz. po maši.
  • Čiščenje cerkve, možnost v ponedeljek dopoldne od 10. ure do 12.00 in torek ter sredo popoldne in po dogovoru.
  • Hvala za pozornost in Bog povrni za dar, ki je bil zbran. Nakazan je za Anin sklad,  tako odgovarjamo  letos na prošnjo v stiski in je bila omenjena v postnih oznanilih. Možno je, da mu pridružimo tudi dar na vel.četrtek namenjen Karitas
  • Z ohranjanjem običajev v času praznovanja velike noči ne prezrimo, da v skrbi za mizo, ob blagoslovu jedil, ohranjanju običajev doma, ne prezremo bistva. Očistimo »tempelj«, v prvi vrsti tempelj svojega srca, si v svetem tridnevju (vel. četrtek, petek in soboto) ob obisku cerkve vzamemo nekaj časa tudi za osebno in skupno molitev z Jezusom na »Oljski gori«, »božjem grobu«. Pomagajmo doživeti ta čas z obiskom cerkve tudi otrokom ...  Se vam ne zdi, da se nam lahko prav v tem času,  preveč mudi?

Danes (18.3.) pri in po sv.maši srečanje staršev in otrok skupine 3. razreda.

S tiho nedeljo,  začenjamo teden družine.V župniji vabimo 18. marca na križev pot ki bo (op. naknadna sprememba!)v župnijski cerkvi.

V soboto, 24.03  ob 14.00 ob sklepu tedna družine vabljeni  peš od župnijske cerkve v Solkanu k sv. Katarini, - z molitvijo križevega pota:-družine z otroci, veroučenci, odrasli, ...

IZJEMOMA ima skup. 3. razr. verouk namesto torka,v petek, 22.3. ob 17.uri

V četrtek, 22.3. bo na Sabotinu ob 12. uri blagoslov obeležja posvečenega poljskim vojakom padlim na soški fronti med 1. svetovno vojno, z udeležbo predstavnikov iz političnega in cerkvenega življenja v republiki Sloveniji.