Celodnevno češčenje v nedeljo, 25. nov. – spored za skupine otrok:

Skupina 1. 2. in 3. r. od 14.00 -14.30; skup. 4. r (14.30-15.00);skup. 5.r.(15.00 -15.30); skup.6. in 7. r (15.30-16.30); skup. 8. in 9. r.(16.30-17.00) skupaj z odraslimi.

Sklep nocoj pred   večerno mašo.  List za vpis na mizici,  naj (z vpisano oznako) pripomore k   navzočnosti vsaj treh udeležencev v označenem času.

26. novembra je. začetek tedna Karitas. Naš dar v nedeljo je namenjen Škofijski Karitas. Otroci, posebej veroučenci so tudi povabljeni, k razvijanju čuta za bližnjega – k dobrodelnosti - tako da »kot Miklavž« -  z majhnim darom v hrani, ki je otrokom všeč, in jo nabavijo  ali z oddajo ene izmed svojih igrač,njim zelo pri srcu –    r a z v e s e l i j o, nekoga kije nima, pa si jo želi.  Svoj dar bomo oddali v škatlo ob vstopu v cerkev 2. dec.- na nedeljo Karitas,  za skladišče GO Karitas.

»Srečanje z Miklavžem« je v župniji Solkan predvideno na predvečer goda, 5.dec. ob 17. 00.

 

18.nov. - začetek teden zaporov. Birmanci, starši, in kateheti bomo imeli možnost srečanja z zaporniškim vikarjem g. Robertom Friškovcem v soboto, 24. nov. dopoldne. V kolikor se nam želi pridružiti še kdo iz našega pastoralnega območja, je,  iz praktičnih razlogov, zaželjeno da se prej prijavi župniku župnije.

Celodnevno češčenje začnemo v soboto  po večerni maši; nadaljujemo čez noč (vsaj trije udeleženci vsako uro) in nedeljo, 25.nov. Sklep: pred  oz. pri večerni maši.  List za vpis na mizici,  naj (z oznako) pripomore k enakomerni porazdelitvi udeležencev. V pripravi na evharistični kongres leta 2020 v Budimpešti nas k češčenjue spodbuja tudi skupnost Emanuel.

25. nov. je začetek tedna Karitas. Otroci in veroučenci so tudi povabljeni, k razvijanju čuta za bližnjega – k dobrodelnosti - tako da »kot Miklavž« -  z majhnim darom v hrani, ki je otrokom všeč, in jo nabavijo  ali z oddajo ene izmed svojih igrač, njim zelo pri srcu –    r a z v e s e l i j o, nekoga kije nima, pa si jo želi.  Svoj dar bomo oddali v škatlo ob vstopu v cerkev 2. dec.- na nedeljo Karitas,  za skladišče Območne Karitas.

Večerne maše ob 18.30 .

25. nov. je začetek tedna Karitas in 2.dec. sklep z nedeljo Karitas. Otroci bodo takrat »kot Miklavž« za tiste, ki potrebujejo hrano. Z enim  zavojčkom hrane iz  trgovine, bodo naredili vajo v dobrodelnosti, odrasli pa z darom pri maši za Škofijsko Karitas.

Po 18.nov. obhajamo teden zaporov in god sv. Cecilije, zavetnice glasbe in imamo celodnevno češčenje. Mislimo tudi na 1. adv. nedeljo -2. dec. – da bomo naredili in k blagoslovu prinesli adventni venček. Znamenje adventnega venca, naj bo tudi očem opazen klic k molitvi, ne samo okras, podobno kot »slišen klic» k molitvi, jutranje, opoldansko in večerno zvonjenje.

V ned. 18.11.  je »pri«  in »po« maši  v načrtu srečanje s starši naših birmanskih kandidatov.  Možnost nadomestenga srečanja bo med tednom, oznanjena po 18.nov.  oz. po dogovoru.